Pwyllgor cynllunio yn gwrthod cynllun tai Sir Ddinbych

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google
disgrifiad o’r llunRoedd y cais i adeiladu'r tai ar dir Fferm Mindale yng Ngallt Melyd

Mae pwyllgor cynllunio Cyngor Sir Ddinbych wedi gwrthod cynlluniau dadleuol i adeiladu 133 o dai yn dilyn gwrthwynebiadau lleol i'r datblygiad.

Roedd Cartrefi Penrhyn eisiau adeiladu'r tai ar dir Fferm Mindale yng Ngallt Melyd ar ôl dymchwel adeiladau'r fferm.

Cyngor Tref Prestatyn oedd un o'r rhai oedd yn gwrthwynebu'r cynllun, am eu bod yn pryderu na fydd ffyrdd lleol yn gallu delio gyda'r traffig ychwanegol.

Roedd gwrthwynebwyr hefyd wedi mynegi pryder am yr effaith ar Ysgol Melyd yn y pentref, ond roedd datblygwyr wedi addo cyfrannu £192,000 tuag at estyniad i ddelio â'r cynnydd.

Roedd swyddogion wedi cynghori'r pwyllgor i gymeradwyo'r datblygiad, gan mai ychydig iawn o resymau technegol oedd dros wrthod y cais, ond dywedodd cynghorwyr eu bod yn bryderus oherwydd maint y datblygiad a'i effaith ar yr ardal leol.