Unigrwydd: Cannoedd o blant yn ffonio llinell gyswllt

Published
image copyrightScience Photo Library

Mae cannoedd o blant wedi bod yn cysylltu â llinell gyswllt oherwydd eu bod nhw'n unig neu'n teimlo pwysau, yn ôl elusen.

Dywedodd Childline bod eu cwnselwyr wedi derbyn 150 o alwadau gan blant o Gymru yn 2016/17 - gyda'r ffigwr go iawn yn debygol o fod yn llawer uwch gan fod rhai heb ddweud o ble roedden nhw'n ffonio.

Cafodd dros 4,000 o blant a phobl ifanc yn y DU y sesiynau cwnsela gan wasanaeth yr NSPCC yn y flwyddyn ddiwethaf - gyda merched bum gwaith yn fwy tebygol o gysylltu.

Dywedodd Childline mai dyma'r flwyddyn gyntaf iddyn nhw gofnodi unigrwydd fel problem, gyda phlant nawr yn trafod problem sydd yn cael ei gysylltu fwy â chenedlaethau hŷn.

'Methu siarad'

Roedd llawer o blant a phobl ifanc yn cysylltu i ddweud eu bod nhw'n teimlo'n anweledig, fod pobl ddim yn deall eu teimladau, neu fod ffactorau fel y cyfryngau cymdeithasol yn gwneud iddyn nhw deimlo'n hyll neu amhoblogaidd.

Dywedodd eraill eu bod yn ei chael hi'n anodd addasu i amgylchedd newydd wrth symud tŷ neu ysgol, neu golli rhywun agos iddyn nhw wedi marwolaeth neu ddiwedd perthynas.

O ganlyniad i hynny roedden nhw'n treulio mwy o amser yn eu hystafell wely neu ar-lein, oedd yn gwneud pethau'n waeth, ac roedd rhai hyd yn oed yn niweidio'u hunain neu'n ystyried lladd eu hunain.

Ond dywedodd llawer o bobl ifanc wrth y cwnselwyr nad oedden nhw eisiau siarad â'u rhieni am eu bod yn poeni beth fydden nhw'n ei feddwl ohonyn nhw.

image copyrightDGLimages
image captionMae'r cyfryngau cymdeithasol yn un ffactor sydd yn gallu gwneud i bobl deimlo'n unig

O ganlyniad i hynny mae'r NSPCC wedi cyhoeddi canllawiau i rieni ar sut i gael sgwrs gyda'u plant os ydyn nhw'n ei chael hi'n anodd siarad gyda nhw.

Mae'n cynnwys siarad â'i gilydd pan fydd dim byd arall yno i darfu, bod yn barod i wrando, ceisio eto mewn rhai dyddiau os nad ydyn nhw am siarad, a pheidio â gorymateb os ydyn nhw'n dweud rhywbeth pryderus.

"Does dim un rheswm penodol pam fod cymaint o bobl ifanc yn dioddef o unigrwydd, ac o ganlyniad does dim ateb syml i'r broblem," meddai Des Mannion, pennaeth NSPCC Cymru.

"Beth sy'n amlwg yw bod y byd yn dod yn le mwy cymhleth i dyfu fyny, gyda phlant a phobl ifanc yn teimlo pwysau yn ddyddiol i gyrraedd diffiniad cymdeithas o fywyd llwyddiannus - graddau, perthnasau, sut mae rhywun yn edrych.

"Mae'n hanfodol felly bod gan blant a phobl ifanc bobl o'u cwmpas, yn enwedig rhieni, y gallan nhw fod yn agored â nhw ynglŷn â sut maen nhw'n teimlo."