Adroddiad blynyddol yn beirniadu Heddlu Dyfed Powys

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llun, Dywedodd dirprwy brif gwnstabl Heddlu Dyfed Powys, Darren Davies eu bod yn cymryd camau i wella pethau

Mae'r corff sydd yn gyfrifol am luoedd heddlu yng Nghymru a Lloegr wedi dweud bod "pryderon" am sawl agwedd o berfformiad Heddlu Dyfed Powys.

Cafodd adroddiad Peel, sydd yn arolwg blynyddol o effeithioldeb, effeithlonrwydd, a chyfreithlonrwydd y lluoedd, ei chyhoeddi ddydd Mercher.

Ynddo dywedodd Arolygydd Heddlu Ei Mawrhydi, Wendy Williams, sydd yn gyfrifol am Gymru a gorllewin Lloegr, bod angen gwelliant ym mhob un o'r tri maes gafodd eu hasesu.

Mewn ymateb dywedodd Heddlu Dyfed Powys bod tîm newydd yn arwain y llu, a'u bod yn gwneud newidiadau i wella perfformiad.

'Cymryd camau'

Fe wnaeth yr adroddiad grybwyll sawl maes oedd yn "achosi pryderon", gan gynnwys sut mae'r llu yn delio a digwyddiadau yn ymwneud â phobl fregus, troseddau llai gweledol fel twyll ar y we, llygredd, a'r ffordd maen nhw'n darparu adborth.

Ar y llaw arall cafodd perfformiad Heddlu'r De a Heddlu Gwent eu canmol, a dywedodd Wendy Williams ei bod hefyd yn fodlon â pherfformiad Heddlu'r Gogledd.

Dywedodd dirprwy brif gwnstabl Heddlu Dyfed Powys, Darren Davies eu bod yn "croesawu'r adroddiad" ac eisoes wedi dechrau cymryd "camau i wella pethau".

"Mae'n bwysig nodi bod yr arolwg yma wedi ei gynnal llynedd, ac mae gennym ni dîm newydd o brif swyddogion yn ogystal â Chomisiynydd Heddlu cymharol newydd sydd wedi gosod llwybr newydd ar gyfer y dyfodol gyda'r prif gwnstabl," meddai.

Ychwanegodd fod gan y llu gynllun ariannol i ddelio â rhai o'r materion gafodd eu codi yn yr adroddiad.