Argoed: 'Clywed am farwolaeth fy chwaer dros Facebook'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Llun teulu

Mae chwaer dynes gafodd ei lladd mewn hostel yn Sir Gaerffili wedi dweud iddi glywed am ei llofruddiaeth dros wefan Facebook.

Cafodd Cerys Yemm, 22, ei lladd gan Matthew Williams yng ngwesty'r Sirhowy Arms yn Argoed ym mis Tachwedd 2014.

Fe wnaeth swyddogion heddlu saethu Williams, 34, gyda gwn Taser a bu farw'n ddiweddarach.

Dywedodd mam Miss Yemm nad oedd hi wedi darganfod nes y cwest nad oedd honiadau o ganibaliaeth yn ymwneud â'r farwolaeth yn wir.

Fe wnaeth rheithgor y cwest ddyfarnu bod Miss Yemm wedi ei lladd yn anghyfreithlon, tra bod Williams wedi marw o ganlyniad i gymryd cyffuriau a cheisio gwrthsefyll cael ei arestio.

'Cysylltu ar Facebook'

Dywedodd Sharon Yemm, chwaer Cerys wrth raglen Victoria Derbyshire y BBC fore Iau: "Ges i bobl yn anfon negeseuon i mi.

"Roeddwn i eisoes wedi gweld mewn neges [Facebook] bod llofruddiaeth wedi bod yn Argoed.

"Wedyn ges i bobl yn cysylltu gyda fi ar Facebook yn dweud 'plîs paid â dweud fod e'n wir, nid dy chwaer di yw e ife?'.

"Roedd mam yn amlwg yn crio a methu dweud wrtha i, methu siarad ar y ffôn."

Roedd yn rhaid iddi wedyn yrru o Gaerdydd i Argoed heb wybod beth oedd wedi digwydd i'w chwaer.

disgrifiad o’r llunRoedd Sharon a Paula Yemm yn siarad ar raglen Victoria Derbyshire fore Iau

Roedd mam Cerys, Paula yn feirniadol o'r heddlu am beidio â datgelu amgylchiadau llawn marwolaeth ei merch.

Ychwanegodd nad oedd hi'n "gallu dod dros" weld y penawdau am ganibaliaeth yn dilyn y llofruddiaeth, ac mai dim ond ddwy flynedd a hanner yn ddiweddarach y daeth hi i wybod nad oedden nhw'n wir.

Dywedodd Heddlu Gwent wrth raglen Victoria Derbyshire bod y teulu wedi dweud eu bod eisiau gwybodaeth gyfyngedig am beth ddigwyddodd i Cerys.

Ond er nad oedd Paula Yemm eisiau i'r heddlu ddweud unrhyw beth wrthi ar y dechrau, wrth i amser fynd yn ei flaen roedd hi eisiau gwybod mwy ac fe roddodd hi wybod am hynny i'r heddlu, meddai.

'Ddim yn gwybod'

"Ces i wybod i ddechrau ei fod yn anaf i'r pen. Ar ddechrau'r cwest, ac fe welais i'r peth eto ar y newyddion, roedd yn ergyd i'r wyneb a'r gwddf," meddai.

"I mi fel rhiant mae hynny'n wahanol iawn i anaf pen. Nes i ofyn i'r heddlu 'pam mae'n cael ei adrodd fel hyn?'"

Ychwanegodd: "Am y ddwy flynedd a hanner diwethaf mae hyn wedi bod drosom ni fel teulu - ddim yn gwybod yr amgylchiadau, yn y tywyllwch am beth ddigwyddodd i fy mhlentyn, i'w chwaer hi, beth aeth hi drwyddo."