Cyn bennaeth elusen digartref yn cyfaddef twyll £1.3m

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llun, Roedd Robert Davies yn gweithio i Cyrenians Cymru pan ddigwyddodd y troseddu

Mae cyn bennaeth elusen i'r digartref wedi cyfaddef ffugio anfonebau gwerth £1.3m i mewn i'w gyfrif banc personol.

Roedd Robert Davies, 50 o Abertawe, yn gweithio i elusen Cyrenians Cymru pan ddigwyddodd y troseddu rhwng Mehefin 2008 a Thachwedd 2014.

Aeth yr elusen i'r wal ddeufis ar ôl i Davies gael ei arestio yn Rhagfyr 2014.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod Davies wedi defnyddio'r arian i deithio dramor, wrth iddo gyfaddef twyll ddydd Iau.

'Dinistrio'

Dywedodd yr erlyniad bod y twyll un o'r "prif ffactorau" oedd yn gyfrifol am ddod â'r elusen i ben.

Mynnodd yn amddiffyniad fod Davies yn "ddyn â chymeriad da", ond eu bod yn cydnabod bod ei weithredoedd wedi "dinistrio'r elusen".

Dywedodd y Cofiadur Eleri Rees bod Davies yn wynebu dedfryd "hir" o garchar, a chafodd ei gadw yn y ddalfa nes y bydd yn cael ei ddedfrydu ar 25 Ebrill.