Mam o Bowys yn croesawu adolygiad i farwolaethau babanod

  • Cyhoeddwyd
Kate Barnett

Mae mam o Bowys wedi croesawu adolygiad i farwolaethau nifer o fabanod wedi i'w mab farw yn Ysbyty Brenhinol Amwythig.

Mae NHS Lloegr ac NHS Improvement, ar orchymyn Ysgrifennydd Iechyd Lloegr Jeremy Hunt, yn bwriadu cynnal adolygiad i nifer o farwolaethau dan ofal Ymddiriedolaeth GIG Amwythig a Telford.

Bu farw Jenson, mab Kate and Barny Barnett o'r Drenewydd, ddau ddiwrnod wedi iddo gael ei eni ym mis Mehefin 2013.

Mae'r ymddiriedolaeth wedi "ymddiheuro'n ddiamod" i'r teuluoedd gan ddweud ei fod yn "dysgu gwersi".

Fe ddaeth crwner i'r casgliad fod yr anafiadau yr oedd Jenson wedi ei ddioddef wrth iddo gael ei eni yn rhai yr oedd modd eu hosgoi.

Cafodd y cwest i'w farwolaeth ei gynnal ym mis Mawrth 2014, ac fe glywodd fod y baban wedi marw o achos trawma i'w ymennydd wrth iddo gael ei esgor yn aflwyddiannus gyda gefeiliau.

Disgrifiad o’r llun,
Yr uned famolaeth yn Ysbyty Frenhinol yr Amwythig

Fe siaradodd Mrs Barnett gyda BBC Cymru wedi i Ysgrifennydd Iechyd Lloegr Jeremy Hunt gyhoeddi'r adolygiad i'r marwolaethau.

Dywedodd fod y meddygon wedi gorfod defnyddio gefeiliau yn ystod yr enedigaeth "ond nad oedden nhw'n gallu penderfynu pa ffordd oedd ei ben er mwyn eu defnyddio, felly fe gawsant eu defnyddio'n anghywir."

"Pan aethon nhw i'w dynnu fe symudodd y gwely'n ôl ac fe lithrodd y gefeiliau oddi ar ei ben," meddai.

"Yna fe ges i fy rhuthro i gael llawdriniaeth cesaraidd frys."

Ychwanegodd fod Jenson wedi ei eni "sawl awr" wedi iddo ddangos arwyddion ei fod yn anghyfforddus, a bu bron iddi hithau farw hefyd wedi iddi golli tri pheint o waed.

Cafodd ei hebrwng o'r ystafell ac ni welodd ei phlentyn am saith neu wyth awr, a phan welodd ei mab "roedd ganddo diwbiau yn dod allan ohono a marciau ar ei ben."

Clywodd Mrs a Mrs Barnett na fyddai Jenson yn goroesi'r noson a bu farw ar 18 Mehefin.

'Blin'

Fe wnaeth yr ysbyty ymddiheuro wrth Mr a Mrs Barnett yn ystod y cwest.

"Roedden nhw am wneud pethau am y peth ac roedd pethau wedi newid, ond yn amlwg dydyn nhw ddim," meddai Mrs Barnett.

"Mae gweld hyn i gyd ar y newyddion wedi fy ngwneud yn flin yn hytrach na fy siomi. Dydyn nhw heb ddysgu dim.

"Doedden ni ddim am weld neb arall yn mynd drwy'r hyn yr aethon ni drwyddo."

"Dwi mond am i bobl ddysgu o'u camgymeriadau."

Dywedodd Simon Wright, prif weithredwr Ymddiriedolaeth GIG Amwythig a Telford, fod marwolaeth baban yn "ddigwyddiad mwyaf trasig all unrhyw un ei ddychmygu" ac mae wedi ymddiheuro'n "ddiamod" i'r teuluoedd oedd wedi eu heffeithio.

"Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae adolygiadau annibynnol allanol wedi dangos dro ar ôl tro fod yr ymddiriedolaeth yn gwella ac yn dysgu gwersi ond rhaid i ni ymdrechu i wneud mwy," meddai.

"Ers i mi ymuno gyda'r ymddiriedolaeth yn hwyr yn 2015 rwyf wedi gweld sut y mae ein hysbytai wedi bod yn gweithio'n galed i hybu diwylliant o ddysgu ac nid gweld bai.

"Rydym yn agored am unrhyw fethiannau er mwyn i ni arbed y teuluoedd rhag unrhyw dor-calon pellach, neu'r angen i fod yn heriol er mwyn clywed y gwir."

Dywedodd Mr Wright ei fod yn croesawu'r adolygiad a'u bod yn "cydweithio'n llawn ac yn dryloyw."

Ychwanegodd fod y cyrff sy'n gyfrifol am arolygu gofal yn Lloegr ac arbennigwyr annibynol wedi disgrifio eu gwasanaeth fel un da.