Rhybudd i gymryd gofal wrth fentro i'r môr dros y Pasg

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, RNLI

Mae rhybudd wedi ei roi i bobl fod yn ymwybodol o beryglon dŵr oer ac amgylchiadau peryglus, wrth i ymwelwyr heidio i lan y môr ar gyfer cyfnod Gwyliau'r Pasg.

Mae achubwyr bywyd yn dychwelyd i'w dyletswyddau mewn saith o leoliadau yng Nghymru y penwythnos hwn.

Er gwaetha'r tywydd fwy addfwyn dywedodd Rob Steele, swyddog gyda'r RNLI, fod tymheredd y dŵr yn parhau yn oer ac y dylai nofwyr wisgo dillad addas.

Dros yr haf bydd nifer y traethau fydd yn cael eu goruchwylio yn cynyddu i 38.

'Amgylchiadau'n newid'

Llynedd fe wnaeth yr RNLI ymateb i 1,271 digwyddiad ac achub neu gynorthwyo 1,436 o bobl yng Nghymru.

Un o'r llefydd y bydd achubwyr wrth eu gwaith fydd Bae'r Tri Clogwyn, Penrhyn Gŵyr.

Maen nhw wedi bod yn bresennol yno ers 2016 ar ôl ymgyrch gan bobl leol am fwy o fesurau diogelwch wedi i ddau o bobl foddi yn yr ardal.

ffynhonnell y llun, RNLI

Bydd achubwyr hefyd yn Ninbych y Pysgod, Traeth Mawr (Tyddewi), Bae Treco, Bae Coney, Aberafan, ac Ynys y Barri.

Dywedodd Mr Steele: "Mae amgylchiadau yn gallu newid yn gyflym, felly dewch â dillad addas a byddwch yn barod am bob math o dywydd.

"Os 'dych chi'n gweld rhywun mewn trafferth peidiwch â thrio cynorthwyo, neu fe allwch chi fod yn peryglu'ch hunain."