Bachgen ifanc yn creu amgueddfa i'r gwasanaethau brys

  • Cyhoeddwyd
Blanced o fathodynnauFfynhonnell y llun, BBC
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan John flanced o fathodynnau sy'n mynd gydag e ar bob trip

Mae bachgen o Gaerdydd yn gobeithio creu record byd gyda'i gasgliad unigryw o arteffactau.

Yn ei gartref mae gan John, sydd yn 18 oed, filoedd o arteffactau gan wasanaethau brys o bob cwr o'r byd - o helmedau a bathodynnau, i fedalau a thegannau.

Ac mae'r casgliad eisoes wedi denu cydnabyddiaeth leol, gyda John yn cael ei enwi'n brif gwnstabl er anrhydedd gan Heddlu De Cymru ar ei ben-blwydd diwethaf.

"Mae pethau'n parhau i gyrraedd bob dydd ac mae'n gwneud John mor hapus," meddai ei dad, Paul.

Ffynhonnell y llun, BBC
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r arteffactau yn cael eu dangos fel petaen nhw mewn siop

Mae John yn dioddef o dystroffi cyhyrol Duchenne, cyflwr prin ble mae pobl fel arfer ond yn byw nes eu dauddegau neu eu tridegau.

Dyna pam y mae ei deulu'n gobeithio gallu sicrhau cydnabyddiaeth yn Llyfr Recordiau'r Byd Guinness i'r casgliad, sydd yn cynnwys helmed dân o 9/11 a bocs o M&Ms gafodd ei arwyddo gan Barack Obama ar ei ymweliad â Chymru ar gyfer cynhadledd Nato.

"Mae ganddo gyflwr sydd y cyfyngu ei fywyd, ac mae'n bosib mai ond ychydig flynyddoedd sydd ganddo ar ôl," meddai Paul.

"Bydden ni'n hoffi ei helpu i gael mwy o gydnabyddiaeth ar draws y byd, a chael ei enw e lan mewn goleuadau rhywle."

Disgrifiad o’r llun,
Rhai o'r bathodynnau sydd i'w gweld yng nghartref John
Ffynhonnell y llun, BBC
Disgrifiad o’r llun,
Byddai tad John yn hoffi i gasgliad ei fab gael ei gydnabod yn swyddogol

Roedd Paul yn arfer gyrru injan dân pleser, ac fe ddechreuodd diddordeb John wedi iddo ymuno â'i dad ar un o'r tripiau.

Mae bellach wedi casglu cymaint fel bod prin digon o le i gadw'r holl arteffactau, sydd yn cael eu hanfon iddo o lefydd mor bell ag Awstralia a Seland Newydd.

Mae gan y teulu bellach arddangosfa yn y ffenestr sydd yn cael ei newid yn gyson, gyda miloedd o eitemau eraill yn cael eu storio mewn bocsys a chypyrddau - ac mae Paul yn dweud bod John wir yn teimlo fel rhan o "deulu" y gwasanaethau brys bellach.

"Mae e wastad yn rhyfeddu, gallai fod yn unrhyw beth - sticer neu fathodyn pin, helmed tân hynafol neu un newydd," meddai Paul.

Disgrifiad o’r llun,
Mae gan John ddiddordeb arbennig mewn injanau tân
Ffynhonnell y llun, BBC
Disgrifiad o’r llun,
Myg gafodd ei roi i John gan Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru, Peter Vaughan