Swyddfa bost hanesyddol 'yn wag am chwe mlynedd arall'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Gallai adeilad hanesyddol yng Nghaerdydd fod yn wag am chwe blynedd wrth i ganol y ddinas gael ei ailddatblygu o'i gwmpas.

Cafodd y swyddfa bost pedwar llawr ar Heol y Porth ei hadeiladu yn 1893, ac roedd hi'n cael ei hystyried yn un o'r rhai mwyaf trawiadol yn y DU yn ei dydd.

Ond mae bellach yn wag ar ôl i'r tenantiaid BT symud allan, er bod ganddyn nhw brydles ar y lle nes 2023.

Methodd y perchnogion, Ymddiriedolaeth Bamfords, â gwerthu'r lle am £11.5m yn 2013, ac maen nhw bellach wedi penderfynu dal eu gafael ar y safle nes y bydd y cytundeb gyda BT yn dod i ben.

Trawsnewid

Mae'r adeilad mewn safle reit yng nghanol y dref, rhwng Stadiwm Principality a datblygiad y Sgwâr Canolog fydd yn cynnwys swyddfeydd newydd BBC Cymru.

Cafodd ei hadeiladu yng nghanol cyfnod o dwf enfawr i'r ddinas, gyda degau o filoedd o bobl symud yno i weithio wrth i'r fasnach lo lifo drwy'r dociau.

Er bod BT yn ceisio isosod y lle ar hyn o bryd, dywedodd Matt Phillips o asiantaeth dai Knight Frank y gallai'r adeilad gynyddu ei gwerth o gael ei thrawsnewid yn swyddfeydd, tai neu westy.

"Bydd gan ein cleient incwm gan BT am bum mlynedd a hanner, a gyda'r ardal o'i gwmpas yn cael ei hadfywio, maen nhw wedi penderfynu dal eu gafael ar y lle. Bydd hynny'n rhoi amser i'r Sgwâr Canolog ddatblygu ac wedyn fe wnawn nhw edrych eto [ar bethau]," meddai.