Cwmni o Sr Gâr yn anfon cŵn i ddal potswyr yn Affrica

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llun, Mae Badak yn un o'r cwn sydd yn cael ei hyfforddi yn San Clêr

Mae cŵn arbenigol sydd yn cael eu hyffordd yn Sir Gâr yn helpu yn yr ymdrechion i achub Eliffantod a Rhinosoriaid Affrica rhag cael eu lladd.

Mae gan gwmni hyfforddi cŵn Extremus yn San Clêr saith o gŵn yn Affrica ac maen nhw'n hyfforddi cŵn ifanc eraill i ymuno yn yr ymdrech.

Dywedodd cyfarwyddwr y cwmni, Darren Priddle: Mae cŵn yn rhan bwysig o'r ymdrech gadwraeth - maen nhw'n ataliad mawr yn gorfforol ac yn weledol."

Yn dilyn blwyddyn o hyfforddi yng Nghymru mae'r cŵn yn derbyn hyfforddiant pellach yn Affrica gyda'r elusen Animals saving animals a gwarchodwyr natur.

ffynhonnell y llun, Extremus Dog Training
disgrifiad o’r llun, Mae'r cŵn wedi'i hyfforddi i arwain wardeiniaid tuag at botswyr.

Mae'r cŵn yn gwisgo offer arbenigol ar eu cyrff er mwyn eu gwarchod rhag potswyr arfog a dywedodd Mr Priddle nad oedd unrhyw gi wedi'i anafu neu ladd tra ar ddyletswydd.

'Diflannu'

Mae'r cŵn wedi'i hyfforddi i arwain wardeiniaid tuag at botswyr. Os yw corff Eliffant neu Rhinoseros yn cael ei ddarganfod mae modd i'r cwn ddilyn yr arogl i geisio dal y rhai fu'n gyfrifol.

Ychwanegodd Mr Priddle: "Mae rhaid i ddynoliaeth ar draws y byd wedi edrych ar y sefyllfa. Mewn 10-15 mlynedd gallai lefel Eliffantod a Rhinosoriaid Affrica ddiflannu ac mae'n fater pwysig i ni i gyd helpu i stop hynny ddigwydd.

Tra ar ddyletswydd, gall y cŵn gerdded bron i 10 milltir cyn byddent angen seibiant a dywedodd Mr Priddle gallant redeg ar gyflymder o fwy na 30mya.

"Byddwn yn dychmygu bod 99.9% o botswyr yn mynd i ildio'n syth ar ôl gweld y cŵn," ychwanegodd.

"Nid oes unrhyw siawns i botsiwr sy'n rhedeg i ffwrdd, ddianc rhag un o'r un o'r cŵn hyn."