Gwyddonwyr eisiau treialu bandais glyfar o fewn 12 mis

Cyhoeddwyd

Gallai bandais glyfar sydd yn datgelu sut mae clwyf yn gwella drwy anfon neges at feddygon gael ei dreialu o fewn 12 mis yn ôl gwyddonwyr.

Bydd y bandais yn defnyddio technoleg 5G i fonitro pa driniaeth sydd ei angen.

Mae'r gwaith yn cael ei arwain gan ysgol Gwyddor Bywyd Prifysgol Abertawe.

Mae'n ffurfio rhan o'r cytundeb £1.3bn Bae Abertawe sy'n anelu at greu canolfan brawf 5G ar gyfer arloesi digidol.

'Technoleg nano'

Dywedodd Cadeirydd Ysgol Gwyddor Bywyd Prifysgol Abertawe, Yr Athro Marc Clement: "Mae technoleg 5G yn gyfle i gynhyrchu ystod dechnolegol fydd yno'n barhaol ar gyfer gofal meddygol.

disgrifiad o’r llun, Dywedodd Yr Athro Marc Clement bydd y bandais glyfar yn defnyddio technoleg nano i asesu cyflwr clwyf

"Bydd y bandais glyfar yn defnyddio technoleg nano i asesu cyflwr clwyf ar unrhyw amser penodol.

"Bydd y wybodaeth yn cael ei gysylltu gyda'r rhwydwaith 5G a bydd y rhwydwaith hwnnw wedyn yn rhoi gwybod i'r unigolyn beth yw cyflwr ei clwyf drwy eich ffon. Bydd gwybodaeth megis eich lleoliad a'ch cyflwr corfforol hefyd ar gael drwy eich ffon.

"Bydd y wybodaeth wedyn yn cael ei ddefnyddio gan y clinigwyr fydd yn asesu cyflwr y clwyf fydd yn eu galluogi i drefnu triniaeth benodol ar gyfer yr unigolyn.

"Mae'r dyfodol yn golygu bydd modd newid triniaethau i siwtio'r unigolyn. Bydd modd i'r claf a'r meddygon weithio gyda'i gilydd er gwell", meddai'r Athro Clement

Bydd arbenigwyr mewn technoleg-nano yn datblygu synhwyryddion a bydd argraffwyr 3D yn yr ysgol gwyddorau dynol yn cynhyrchu bandais fydd yn lleihau'r gost.