Myfyrwyr y Drindod yn helpu i adeiladu campws newydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PYDDS
Disgrifiad o’r llun,
Argraff artist o'r ddau adeilad sydd yn rhan gyntaf y cynllun adeiladu

Mae myfyrwyr wedi bod yn chwarae rhan wrth godi adeilad newydd i'w prifysgol yn Abertawe.

Bydd Prifysgol y Drindod Dewi Sant yn codi campws newydd fel rhan o ddatblygiad SA1 yn y ddinas.

Mae tri o'u myfyrwyr wedi cyfuno'u hastudiaethau gyda gwaith wrth gael eu cyflogi gan y cwmni adeiladu Kier a dysgu ar yr un pryd.

Mae'r bartneriaeth hefyd yn golygu bod gan fyfyrwyr eraill gyfle i gyfrannu syniadau a chynlluniau ar gyfer yr adeiladau.

Sefyllfa go iawn

Cafodd ystafelloedd dosbarth ei gosod ar y safle er mwyn i'r myfyrwyr ddysgu wrth i ran gynta'r cynllun gael ei gwblhau, a bydd y gwaith yna'n dod i ben yn 2018.

Dywedodd Howard Monsen, rheolwr y prosiect i Keir: "Mae angen y cyngor cywir ac mae'n bwysig i beidio gorlwytho myfyrwyr.

"Mae'n gydbwysedd anodd, ond rydyn ni'n hyblyg wrth ddelio gyda'r myfyrwyr a'u harholiadau.

"Ry'n ni'n deall ei bod yn hanfodol iddyn nhw gael y canlyniadau i'w arholiadau, ond mae gennym hefyd brosiect byw y gallan nhw gysylltu'n uniongyrchol ag e, ac a fydd o fudd mawr iddyn nhw ar eu taith."

Disgrifiad o’r llun,
Yr Adran Bensaernïaeth, Peirianneg a Chyfrifiadureg wrthi'n cael ei hadeiladu

Un o'r myfyrwyr yw Zoe Morgan, sydd yn ei thrydedd flwyddyn yn astudio mesur meintiau ac sydd wedi ei chyflogi fel cynorthwyydd yn y maes.

"Roeddwn i'n poeni y byddwn i'n eistedd mewn swyddfa a ddim yn cael gwneud gwaith go iawn, ond rydw i wedi bod yn rhan o bob cam o'r cynllun," meddai.

"Doeddwn i ddim yn disgwyl cael bod yn rhan o bethau mor gyflym.

"Cyn mynd i ddarlith nawr, dwi wedi gweld sefyllfa debyg ar y safle a delio gyda'r sefyllfa - mae'n fywyd go iawn yn lle sefyllfa gwneud."

Canolfan

Mae rhan gyntaf y cynllun yn golygu codi llyfrgell ynghyd â'r Adran Bensaernïaeth, Peirianneg a Chyfrifiadureg, ac mae hynny hefyd yn cynnwys canolfan hyfforddi i dros 1,000 o fyfyrwyr y flwyddyn.

Dywedodd Mike Bessell, rheolwr prosiect SA1 ar ran y brifysgol: "Mae gennym fyfyrwyr yn gweithio'n agos gyda'r tîm sy'n edrych ar ddyluniad mewnol yr adeilad a'r gwaith celf fydd yn cael ei osod yno.

"Yn hytrach na cherdded y llwybr arferol, ry'n ni wedi penderfynu gweithio gyda'n hadran gelf a dylunio wrth edrych ar ddyluniad mewnol terfynol yr adeilad."