Angen mwy o ymchwil strôc 'ar frys', medd y BHF

Strôc Image copyright SPL

Mae angen "mwy o ymchwil ar frys" yng Nghymru i atal strociau, er bod cyfraddau wedi gostwng, medd elusen.

Dywedodd British Heart Foundation (BHF) Cymru bod 66,000 o bobl yng Nghymru yn byw gydag effeithiau strôc, ond bod gostyngiad o 22% wedi bod yn nifer y marwolaethau rhwng 2010 a 2015.

Daw hyn wrth i rwydwaith newydd yng Nghymru i ymchwilio i strociau gael ei gyhoeddi.

Mae Llywodraeth Cymru'n dweud bod "cynnydd da" yn cael ei wneud ar ofal strôc.

Dywedodd BHF Cymru bod y gostyngiad yng nghyfran marwolaethau strôc yn dangos y gwelliannau sydd wedi'u gwneud eisoes, ond ei bod yn cael ei hamcangyfrif bod 13 o bobl pob diwrnod yng Nghymru yn dioddef strôc.

'Opsiynau'n rhy gyfyngedig'

Dywedodd cyfarwyddwr meddygol y BHF, yr Athro Nilesh Samani: "Er bod datblygiadau cyffrous wedi'u gwneud yn nhriniaeth strôc, mae'r opsiynau sydd gennym i drin cleifion yn parhau'n llawer rhy gyfyngedig.

"Mae angen i ni ariannu mwy o ymchwil ar frys i ddeall achosion strociau yn well, fel y gallwn ni eu hatal rhag digwydd a datblygu triniaethau newydd."

Image copyright Getty Images
Image caption Yr amcangyfrif yw bod 13 o bobl pob diwrnod yng Nghymru yn dioddef strôc

Fe wnaeth BHF Cymru hefyd groesawu'r cyhoeddiad y bydd Rhwydwaith Ymchwil ac Arloesi Strôc yn cael ei greu, wedi'i gynnal gan Brifysgol Met Caerdydd.

Bydd y rhwydwaith yn cynnwys aelodau o'r Grŵp Gweithredu ar gyfer Strôc, gafodd ei ddatblygu i weithredu strategaeth pum mlynedd Llywodraeth Cymru ar strôc.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod "cynnydd da" yn cael ei wneud ar ofal strôc ar draws Cymru.

"Mae mwy o bobl yn goroesi strociau, gyda 22% yn llai yn marw o strôc ers 2010, ac mae sgiliau ac arbenigedd staff yn gwella'n gyson," meddai.

"I gefnogi'r gwelliannau parhaol yma, cafodd y Grŵp Gweithredu ar gyfer Strôc ei ffurfio yn 2013 i ddarparu arweinyddiaeth genedlaethol a chefnogi gofal strôc effeithiol yng Nghymru."