'Modd newid y rheolau' i Leanne Wood aros yn arweinydd

Leanne Wood
Image caption Mae Leanne Wood wedi bod yn arweinydd Plaid Cymru ers 2012

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru wedi awgrymu y gallai rheolau'r blaid gael eu newid er mwyn i Leanne Wood barhau'n arweinydd pe bai'n ymgeisio ac yn ennill sedd yn San Steffan.

Yn siarad ar raglen Post Cyntaf Radio Cymru, dywedodd AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards, bod "rheolau'r blaid yn gallu cael eu newid".

"Os ych chi'n mynd 'nôl 20 mlynedd, aelodau seneddol oedd yn arwain y blaid," meddai. "Dyw hynny ddim yn broblem."

Mae rheolau Plaid Cymru ar hyn o bryd yn golygu y byddai'n rhaid i Ms Wood roi'r gorau i fod yn arweinydd pe bai'n gadael y Cynulliad.

'Etholiad pwysig'

Ychwanegodd Mr Edwards: "Bydden i'n croesawu aelod etholedig o safon Leanne Wood yn San Steffan.

"Mae'r ffaith ei bod hi'n ystyried o ddifri' yn dangos pa mor bwysig yw'r etholiad i Gymru."

Image caption Dywedodd Jonathan Edwards bod "rheolau'r blaid yn gallu cael eu newid"

Fe wnaeth Ms Wood gadarnhau ei bod yn ystyried sefyll yn yr etholiad cyffredinol wrth annerch cyfarfod o aelodau'r blaid ym Mhen-y-bont nos Fercher.

Dywedodd wrth y cyfarfod: "Mae'n sedd y gallwn ni ei hennill, ac nid fi yw'r unig un all ei hennill.

"Rwy'n meddwl y gallwn ni ennill Rhondda pwy bynnag ry'n ni'n eu rhoi ar y rhestr.

"Efallai mai fi fydd e, ond efallai nad fi fydd e."

Er iddi gael cefnogaeth y gynulleidfa wrth ddweud ei bod yn ystyried bod yn ymgeisydd, fe wnaeth un aelod o'r dorf apelio arni i aros yn y Cynulliad, a hynny am fod y blaid ei hangen i aros yn arweinydd.

Straeon perthnasol