Chwarae'r Cymry

Be fuoch chi yn ei wneud dros y penwythnos? Dyma sut y bu rhai o'r Cymry yn treulio eu hamser hamdden dros y blynyddoedd.

Dyma gip mewn lluniau ar rai o'r gweithgareddau a'r parciau chwarae poblogaidd.

Diolch i Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru am gael eu dangos:


Image copyright Amgueddfa Sir Gaerfyrddin

Sgrym ar gae rygbi ar gyrion Caerfyrddin ar ddechrau'r 20fed Ganrif gan J. E Lloyd - mae'n dangos y cae anwastad a physt pren wedi eu hoelio at ei gilydd.


Image copyright Hawlfraint y Goron: RCAHMW

Llun o'r awyr o 1932 o'r hen Barc yr Arfau yng Nghaerdydd - un o ganolfannau chwaraeon mwyaf adnabyddus Cymru hyd at ddiwedd y ganrif.


Image copyright Hawlfraint y Goron: RCAHMW

Erbyn hyn Stadiwm Principality yw stadiwm Cymru ond agorodd fel Stadiwm y Mileniwm mewn pryd i gynnal Cwpan Rygbi'r Byd yn 1999 gan ddisodli Stadiwm Genedlaethol Cymru.


Image copyright Hawlfraint y Goron: RCAHMW

Mae gan Barc Belle Vue, Wrecsam, ddigonedd o gaeau pêl-droed, cyrtiau tenis a lleiniau bowlio - roedd chwaraeon mewn parciau cyhoeddus yn dod yn fwy derbyniol yn y cyfnod cyn y Rhyfel Mawr.


Image copyright Hawlfraint y Goron: RCAHMW

Gêm o denis yn adfeilion Palas yr Esgob yn Nhŷ Ddewi yn 1934.


Image copyright Hawlfraint y Goron: RCAHMW

Llanciau'n deifio oddi ar giatiau dociau Llanelli yn 1970.


Image copyright Gwasanaeth Llyfrgell Caerdydd

Rasio ceir ar Fynydd Caerffili yn y 1920au gyda gwraig yn edrych fel petai hi'n gweddïo yn sedd y teithiwr!


Image copyright Amgueddfa Sir Gaerfyrddin

Llun gan J.F. Lloyd o ras ar fin dechrau ym Mharc Caerfyrddin yn dangos faint o bobl oedd yn dod i wylio digwyddiad o'r fath.


Image copyright Ysgol Gynradd Trerobert

Roedd bocsio, neu baffio, yn boblogaidd ymysg y dosbarth gweithiol yng Nghymru. Daeth nifer o bencampwyr bocsio'r byd o gymoedd De Cymru.


Image copyright Gwasanaeth Llyfrgell Caerdydd

Rhwyfwyr ar lyn Parc y Rhath yng Nghaerdydd. Fel mynd am dro ar hyd y promenâd, daeth rhwyfo hamddenol yn rhywbeth i gael eich gweld yn ei wneud o Oes Fictoria ymlaen.


Image copyright Hawlfraint y Goron: RCAHMW

Heulfan y Rhyl oedd 'parc dŵr' cyntaf gogledd Cymru gyda pheiriannau creu tonnau, sleidiau, monoreil a phwll nofio awyr agored. Agorodd ym mis Mehefin 1980 gan gostio £4.5 miliwn i'w godi.


Daw'r lluniau yma o'r llyfr 'Fields of Play: The Sporting Heritage of Wales' .

Fe gawson nhw eu cyhoeddi'n wreiddiol ar wefan BBC Darganfod.