Lluniau: Y Bannau yn 60

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn dathlu ei ben-blwydd yn 60 eleni. Y garreg filltir nodedig sydd wedi ysbrydoli Lucy Roberts, ein ffotograffydd gwadd y mis hwn.

Mae Lucy yn byw ac yn gweithio yng nghalon y Parc yn Aberhonddu.

Mwynhewch y golygfeydd bendigedig:


Image caption Rhaeadr Blaen-y-glyn ger cronfa ddŵr Talybont
Image caption Llyn Llangors o fryn Cockpit
Image caption Y gwanwyn wedi cyrraedd Castell Crughywel
Image caption Gwartheg ar fryn Penybegwn ar odre gogleddol y Mynydd Du
Image caption Llyn Llangors yn Llangasty
Image caption Camlas Mynwy a Brycheiniog yn Llangynidr
Image caption Maen Llia, carreg o'r Oes Efydd yn Sarn Helen
Image caption Cronfa ddŵr Ponsticill ger Merthyr Tudful
Image caption Defaid yn edrych praidd yn oer yn Llangors
Image caption Machlud haul o Benybegwn
Image caption Adfeilion castell Tretŵr
Image caption Cronfa ddŵr Llwyn Onn o Benderyn
Image caption Blodau'r gwynt yn eu hanterth yn Aberhonddu
Image caption Mae Mynydd Illtud ynghanol y Parc Cenedlaethol
Image caption Clychau'r gog yn ffynnu ger rhaeadr Ystradfellte
Image caption Y Bannau yn eu holl ogoniant o Dalyllyn