Nifer y troseddau yng Nghymru wedi cynyddu o 8%

trosedu Image copyright Thinkstock

Mae ffigyrau swyddogol yn dangos fod nifer y troseddau a gofnodwyd gan yr heddlu yng Nghymru wedi codi 8% ers y flwyddyn flaenorol.

Fe gofnodwyd 199,589 o achosion yn y wlad yn 2016.

Mae'r cynnydd yn is na'r darlun cyffredinol ar gyfer Cymru a Lloegr, lle mae'r heddluoedd wedi gweld cynnydd o 9%.

Dywedodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol eu bod yn tybio fod y cynnydd yn "adlewyrchu newidiadau mewn prosesau cofnodi ac arferion yn hytrach na throseddu".

Mae'r cynnydd yn cynnwys:

  • 34,936 o achosion o drais heb anafiadau a gofnodwyd yn 2016, i fyny 31% ers 2015.
  • 24,883 achos o drais ag anaf, i fyny 10%.
  • 13,232 o droseddau yn ymwneud â'r drefn gyhoeddus, i fyny 32%.
  • 5,973 o droseddau rhyw, i fyny 18%.

Mae'r gostyngiadau yn cynnwys:

  • 8,383 o droseddau yn ymwneud â chyffuriau yn 2016, ffigwr sydd i lawr 15% ers 2015.
  • 706 o ladradau, i lawr 2%.
  • 6,788 lladrad domestig, i lawr 3%.
  • 9,326 lladrad annomestig, i lawr 7%.
  • 1,651 achos o ddwyn, i lawr 3%.