Carwyn Jones yn herio Theresa May i ddadl etholiad

Cig Image copyright Getty Images
Image caption Mae Carwyn Jones (ar y dde) wedi galw am fwy "o gig ar yr asgwrn" yn y dadleuon gwleidyddol

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi galw ar yr holl bleidiau i wella ansawdd y dadleuon yn yr etholiad cyffredinol.

Mewn araith yn Llundain ddydd Iau, bydd Mr Jones yn galw ar wleidyddion i ddarparu etholiad i'r cyhoedd yn seiliedig ar faterion pwysig ac nid personoliaethau.

Mae hefyd wedi herio Theresa May i gymryd rhan mewn dadl gydag ef y tro nesaf y bydd hi'n dod i Gymru.

Daw ei sylwadau yn dilyn sylw gan yr Ysgrifennydd Tramor Boris Johnson, sydd wedi disgrifio Jeremy Corbyn mewn iaith liwgar fel "mutton-headed, old mugwump".

'Codi ansawdd'

Bydd arweinydd y blaid Lafur yng Nghymru'n dweud: "Beth am wneud yr etholiad yma'n fath gwahanol o etholiad. Etholiad yn seiliedig ar faterion pwysig, nid personoliaethau.

"Ffeithiau, nid ofn. Ychydig mwy o gig ar yr asgwrn ag ychydig llai o frechdan cig moch.

"Doedd ymgyrch refferendwm Brexit, pa bynnag ochr yr oeddech chi arno, ddim yn bennod hapus i'n gwlad.

Image copyright Getty Images

"Roedd hi'n ymgyrch oedd yn canolbwyntio gormod ar ofn yn erbyn lled-wirionedd, a doedd hi ddim yn ffordd i'r Deyrnas Unedig hysbysebu ein democratiaeth i'r byd.

"Rwy'n gwneud yr addewid hwn - ac yn gosod sialens i eraill i wneud yr un fath - rwyf i am ddefnyddio'r wythnosau nesaf i godi ansawdd y dadleuon yn y wlad hon."

'Creithiau'

Dywedodd llefarydd ar ran y Ceidwadwyr Cymreig: "Mae economi Cymru a'i gwasanaethau cyhoeddus yn dangos creithiau bron i ddwy ddegawd o reolaeth y blaid Lafur.

"Diolch i'r blaid Lafur, mae gan Gymru'r lefel isaf o gyflog yn y DU, yr amseroedd aros hiraf mewn ysbytai, a'r system addysg ysgolion sy'n perfformio waethaf.

"Byddai rhoi Llafur mewn llywodraeth yn peryglu ein heconomi sy'n tyfu gyda threthi uwch, llai o swyddi, mwy o wastraff a mwy o ddyled.

"Mae'r etholiad yma'n ddewis clir rhwng arweinyddiaeth gref a chadarn Theresa May a'i thîm Ceidwadol, neu glymblaid o anhrefn o dan arweinyddiaeth wan a di-glem Jeremy Corbyn."