Trafferthion recriwtio gwasanaethau tan
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Trafferthion recriwtio gwasanaethau tân

30 Ebrill 2017 Diweddarwyd 08:08 BST

Daniel Harries o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru sydd yn esbonio rhai o'r trafferthion sy'n wynebu'r gwasanaeth o ran recriwtio a chadw staff.