Gwasanaethau brys yn achub merch 14 oed

Image copyright @PCAlexJones/Twitter

Cafodd merch ei hachub gan y gwasanaethau brys ar ôl iddi fynd i drafferthion yn y llaid oddi ar yr arfordir yn Sir Gaerfyrddin.

Roedd y ferch 14 oed wedi mynd yn sownd hyd ei chanol pan gafodd ei hachub o'r traeth yn ardal Machynys, Llanelli tua 19:20 nos Sadwrn.

Fe wnaeth Gwylwyr y Glannau, yr RNLI, yr heddlu a chriwiau tân ac ambiwlans gynorthwyo yn y gwaith achub.

Dywed Steve Richards o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru fod yn rhaid i bobl fod yn ymwybodol o gyfnodau o lanw uchel a natur y tir neu'r traeth.

"Roedd y ferch yn ffodus iawn i gael allan o'r tywod a'r llaid mewn pryd oherwydd natur gyflym y llanw ddoe."