gofal hen
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Her cynghorau werth geiso gofalu am bobl hŷn

30 Ebrill 2017 Diweddarwyd 18:34 BST

Mae taith etholiadau lleol Newyddion 9 wedi cyrraedd Caernarfon wrth i'r diwrnod pleidleisio ar 4 Mai agosau.

Yn nhre'r Cofis mae pencadlys yr awdurdod sir, sydd fel llawer un arall yn gwario cryn dipyn o'i arian ar wasanaethau cymdeithasol.

Gohebydd Newyddion 9 Sion Tecwyn fu'n edrych ar yr her i Gyngor Gwynedd, wrth geisio ateb y galw cynyddol am ofal i bobl hŷn.