Her wahanol i berchnogion newydd sŵ yng Ngheredigion

llewod Borth
Image caption Y llewod yn Y Borth

'Does unman yn debyg i gartref', medd yr hen gân - ond mae cartref y teulu Tweedy yn Y Borth, ger Aberystwyth yn dra gwahanol i'r hyn maen nhw wedi arfer ag e.

Wrth symud cartref yn gynharach eleni roedd gan y teulu o Gaint fwy i'w ystyried na maint y ffenestri.

Yno yn eu cyfarfod yn Y Borth roedd 300 o anifeiliaid - yn eu plith llewod, nadroedd, mwncïod a madfallod.

Mae Tracey Tweedy yn seicotherapydd a'i gŵr Dean yn artist, a'u bwriad gwreiddiol oedd prynu fferm anifeiliaid dof er mwyn cynnal sesiynau therapi i ddioddefwyr iechyd meddwl.

"Ond gan ein bod yn awyddus i fyw yng Nghymru," meddai, "dyma ni'n prynu sŵ."

"Roedd hi'n dipyn o sioc i nifer o'n ffrindiau, ond wedi dweud hynny mae ein cartref wastad wedi bod yn llawn anifeiliaid."

Cynlluniau newydd

Cafodd yr animalariwm ei rhoi ar y farchnad wedi i'r cyn-berchnogion ymddeol y llynedd. Fel arfer anifeiliaid sydd ddim wedi'u derbyn gan sŵ arall sy'n dod yno.

Llynedd fe ddenodd yr atyniad 27,000 o ymwelwyr ac mae gan y perchnogion gynlluniau i drefnu teithiau cyffrous. Y gost fwyaf fydd talu am fwyd a staffio - ac mae hynny oddeutu £12,000 y mis.

Yr atyniad mwyaf difyr, mae'n debyg, yw'r ddau lew - Zulu a Wilma.

"Rwy'n cael fy nenu i'w cofleidio," meddai Tracey. "Ond dwi wedi cael cyngor i beidio, gan y buaswn i'n debygol o golli fy mreichiau a marw. Pan fyddan nhw'n fwy dof falle bydd cyfle!"