Ffilm arswyd i lansio academi ffilm ym Mlaenau Gwent

Academi Ffilm Blaenau Gwent Image copyright Academi Ffilm Blaenau Gwent

Bydd plasty hynafol ym Mlaenau Gwent yn cael ei drawsnewid yn olygfa arswydus wrth i ddisgyblion ysgol ffilm newydd droi eu sylw at y cynhyrchiad cyntaf.

Bwriad yr academi yn Nhredegar yw hyfforddi cannoedd o bobl ifanc bob blwyddyn mewn ysgrifennu sgriptiau, ffilmio a golygu, a throi'r ardal yn hwb creadigol.

Mae Cymdeithas Addysgiadol y Gweithwyr ymysg y cyrff sydd wedi ariannu Academi Ffilm Blaenau Gwent.

Bydd y cynhyrchiad cyntaf, ffilm arswyd am fleidd-ddyn, yn cael ei ffilmio dros yr haf.

'Cymaint o dalent'

Mae'r academi yn cael ei lansio gan gwmnïau cyfryngol Cymru Creations a Made in Tredegar, sydd wedi bod yn gweithio gydag ysgolion lleol ers pedair blynedd.

Y gobaith yw y bydd rhyw 200 o bobl y flwyddyn yn gallu elwa o'r cyfleoedd fydd yn cael eu creu.

"Mae cymaint o bobl ifanc talentog sydd eisiau gwaith, sydd â diddordeb yn y cyfryngau ac sy'n pigo pethau lan mor gyflym," meddai Kevin Phillips, un o'r bobl sydd wrth wraidd y cynllun.

"Yn Llundain neu Gaerdydd bydden nhw'n cael gwaith yn ddigon sydyn. Ond fan hyn mae'n anodd."

Image copyright Academi Ffilm Blaenau Gwent
Image copyright Academi Ffilm Blaenau Gwent

Un person sydd eisoes wedi dechrau arni yw Leigh Jones, 29, a adawodd ei swydd llynedd er mwyn dilyn ei freuddwyd o ysgrifennu straeon arswyd.

Mae nawr yn gweithio ar sgript ar gyfer ffilm lle mae grŵp o blant yn eu harddegau yn torri mewn i dir plasty hynafol er mwyn yfed, a chanfod eu hunain dan fygythiad bleidd-ddyn sy'n ceisio eu lladd fesul un.

Mae disgwyl i'r ffilmio ddechrau ym mis Awst ym Mhlas Bedwellti, gyda phobl ifanc lleol yn rhan o'r cynllun.

Dywedodd Alan Terrell o Made in Tredegar: "Bydd yr academi yn gallu cynnig cyfleoedd all newid bywydau fydd ddim ar gael unrhyw le arall yn y cymoedd."

Image copyright Academi Ffilm Blaenau Gwent
Image copyright Academi Ffilm Blaenau Gwent