Dyn fu farw 'ddim digon da' i adael uned seiciatrig

Matthew Jones
Image caption Roedd Matthew Jones yn diodde' o iselder a dibyniaeth ar alcohol

Doedd dyn fu farw ddyddiau wedi iddo gael ei ryddhau o uned seiciatryddol yn Ysbyty Glan Clwyd ddim mewn cyflwr digon da i adael, yn ôl ei fam.

Cafwyd hyd i gorff Matthew Jones, 34 o Ddinbych, yn ei fflat yn Y Rhyl dair wythnos yn ôl.

Roedd wedi bod yn cael triniaeth at iselder a dibyniaeth ar alcohol yn uned seiciatrig Ablett yn yr ysbyty.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr eu bod yn cynnal adolygiad i'r gofal gafodd Mr Jones.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Yn ôl Phil Jones, tad Matthew, chafodd ei fab ddim digon o gymorth.

Hyd yn hyn, does dim cyhoeddiad am achos marwolaeth Mr Jones.

Ond dywedodd ei fam, Mandy Williams, bod problemau gyda'r gofal gafodd ei gynnig yn Uned Ablett.

Dywedodd bod Mr Jones wedi gorfod cysgu ar soffa pan nad oedd gwelyau ar gael, bod yr uned yn fudr weithiau a bod y claf wedi cael ei ryddhau i lety oedd uwchben tafarn.

Ceisiodd Mr Jones ladd ei hun yn fuan wedyn a dychwelodd i uned Ablett. Yn ôl ei fam, roedd yn cael ei oruchwylio bob 15 munud cyn iddo gael ei ryddhau oherwydd pryderon y byddai'n niweidio'i hun.

Image caption Dywedodd Mandy Williams, mam Matthew Jones, bod diffygion yn y gofal yn uned Ablett

Uned Ablett oedd cartref ward Tawel Fan, gafodd ei chau dair blynedd yn ôl wedi i adroddiad ddod i'r casgliad bod rhai cleifion wedi cael eu trin "fel anifeiliaid".

Yn ôl gohebiaeth ddaeth i law BBC Cymru, gallai safon y gofal yno fod wedi cyfrannu at hyd at saith marwolaeth.

Ddydd Mercher, galwodd yr AC Ceidwadol, Darren Millar, ar i'r awdurdodau ailystyried eu penderfyniad i beidio erlyn unrhyw un mewn cysylltiad â'r gofal ar y ward.

Dywedodd Ms Williams ei bod hi wedi clywed am y problemau yno, ond ei bod yn cymryd bod gwersi wedi'u dysgu a gwelliannau wedi'u gwneud.

Image caption Roedd ward Tawel Fan, gafodd ei chau dair blynedd yn ôl, yn rhan o uned Ablett

Wrth ymateb, dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Fel sy'n arferol wedi marwolaeth sydyn rhywun sy'n defnyddio ein gwasanaethau, byddwn yn cynnal adolygiad o'r gofal gafodd Mr Jones.

"Rydym wedi ysgrifennu at fam Mr Jones i'w gwahodd i gyfrannu i'r adolygiad hwn, a mynegi unrhyw bryderon penodol sydd ganddi.

"Hefyd rydym yn annog Mrs Williams i gysylltu efo'r bwrdd iechyd yn uniongyrchol er mwyn i ni drefnu cyfarfod gyda'r uwchswyddogion perthnasol.

"Rydym yn ymgynghori'n llawn gyda defnyddwyr ein gwasanaethau am y gofal maen nhw'n ei dderbyn mewn cyfnodau o greisis, a phob tro'n ceisio gweithredu yn ôl yr hyn sy'n dda iddyn nhw i ddarparu lleoliad diogel ac addas i dderbyn gofal a chefnogaeth."