Llafur 'yn gadarn' dros ddatganoli grymoedd dros yr heddlu

Heddlu ar Stryd
Image caption Mae ymgeisydd Llafur yng Nghaerffili'n dweud y bydd y blaid yn rhoi mwy o rymoedd i Gymru dros yr heddlu - yn groes i sylw Diane Abbott dydd Mawrth

Mae Llafur "yn gadarn" dros ddatganoli grymoedd dros yr heddlu i Gymru, yn ôl cadeirydd eu hymgyrch yn y wlad.

Cafodd llefarydd y blaid ar faterion cartref, Diane Abbott, ei beirniadu ddydd Mawrth am fethu esbonio'u polisi.

Ond awgrymodd Wayne David, ymgeisydd y blaid yng Nghaerffili, bod gan ei gyd-aelodau yng Nghymru fwy o ddealltwriaeth o'r sefyllfa na Ms Abbott.

Dywedodd y byddai maniffesto Llafur yn addo rhoi rôl ehangach i weinidogion Llywodraeth Cymru ym maes plismona.

Mae'r Ceidwadwyr wedi gwrthod datganoli grymoedd yn y maes, tra bod Plaid Cymru'n cyhuddo Llafur o beidio gwneud digon yn San Steffan i sicrhau'r pwerau.

Image copyright Getty Images
Image caption Dywedodd Ms Abbott ei bod wedi gwneud camgymeriad wrth siarad am ariannu mwy o heddiweision mewn cyfweliad ddydd Mawrth

Roedd Mr David yn ymateb i gyfweliad gan Ms Abbott ddydd Mawrth pan ddywedodd nad ydy hi'n "iawn ar hyn o bryd i ddatganoli grymoedd dros yr heddlu" ond bod "trafodaeth gyson" am y sefyllfa o fewn y blaid.

Dywedodd Ms Abbott yn ddiweddarach y byddai'r blaid yn egluro eu safbwynt "yn ystod yr wythnosau nesaf".

Ond yn ôl Mr David, roedd maniffesto Llafur yn 2015 yn dangos yn amlwg eu bod am weld "cynllun i Gymru gyfan wedi'i llunio gan weinidogion Cymreig".

"Bydd hynny'n sicr yn y maniffesto, ond mae'n debygol bydd 'na ymhelaethu ac mae gwaith yn digwydd ar y manylion terfynol wrth i ni siarad," meddai.

Image caption Wayne David sy'n cadeirio ymgyrch Llafur yng Nghymru

Dywedodd bod Llafur yng Nghymru yn fwy tebygol o gymryd sylw o bolisi'r blaid ar ddatganoli na Ms Abbott.

"Er hynny, fe alla' i ddweud wrthych chi bod Llafur wedi'i hymrwymo i gael heddlu cryf, i heddlu yn ein cymunedau ac i ddatganoli grymoedd dros yr heddlu hefyd."

Ar ran y Ceidwadwyr, dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns: "Y realiti ydy bod trosedd ddim yn stopio ar ffiniau gweinyddol, a ddim yn stopio ar ffin Cymru.

"Rydyn ni eisiau heddlu cryf wedi ei ariannu'n iawn gan arweinydd cryf sy'n delifro economi gref sy'n medru talu am y gwasanaethau cyhoeddus hanfodol hynny."

Fe ddywedodd ymgeisydd Plaid Cymru, Liz Saville Roberts: "Pe bai Llafur o ddifri' am gefnogi ein heddluoedd a chadw Cymru'n ddiogel, fydden nhw ddim wedi pleidleisio efo'r Torïaid i gadw grymoedd dros heddluoedd Cymru yn nwylo San Steffan."

Yn ôl arweinydd UKIP yn y Cynulliad, Neil Hamilton AC, does gan y blaid ddim safbwynt ar y mater, ond dywedodd y byddai'n bersonol yn cefnogi "datganoli grymoedd pellach... achos rwy'n credu bod angen rhoi mwy o gyfrifoldeb i'r llywodraeth yng Nghaerdydd dros y pethau sy'n digwydd yng Nghymru."

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig o blaid datganoli maes plismona, a dywedodd eu cyn-arweinydd, yr Arglwydd Mike German: "Doedd llefarydd yr wrthblaid ar faterion cartref ddim hyd yn oed yn gallu ateb cwestiwn ar ddatganoli grymoedd dros yr heddlu i Gymru."