Dau lanc yn y llys ar gyhuddiad o lofruddio yn Y Rhyl

Amarjeet Singh Image copyright Llun teulu
Image caption Cafodd Amarjeet Singh ei ddisgrifio fel "dyn teulu go iawn"

Mae dau fachgen o'r Rhyl wedi bod o flaen llys ar gyhuddiad o lofruddio perchennog siop.

Bu farw Amarjeet Singh, 37, wedi iddo gael ei drywanu ar Rodfa Tywysog Edward yn y dref tua 03:00 fore Sul.

Yn ôl yr erlyniad yn Llys Ynadon Wrecsam, roedd y digwyddiad yn rhan o ryfel rhwng gangiau gwahanol.

Cafodd y llanciau - sy'n 15 ac 16 - eu cadw yn y ddalfa a byddan nhw'n ymddangos yn Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Iau.

Mae un ohonyn nhw hefyd wedi ei gyhuddo hefyd o glwyfo dyn arall.

Image caption Bu farw Amarjeet Singh yn dilyn digwyddiad yn Y Rhyl yn ystod oriau mân ddydd Sul

Aeth pedwar dyn ac un bachgen o ardal Manceinion hefyd o flaen ynadon wedi'u cyhuddo o achosi anhrefn treisgar.

Yn eu mysg, roedd dau berthynas i Mr Singh - Mohanjeet Singh, ei frawd 18 oed, ac Amar Singh, ei gefnder 28 oed.

Y tri arall oedd Ameer Hamza Wahid, 24, Sanah Ullah, 30, a bachgen 15 oed na ellir ei enwi.

Fe gawson nhw i gyd eu cadw yn y ddalfa tan eu hymddangosiad nesaf mewn llys ar 2 Mehefin.

'Methu ei wên'

Yn y cyfamser, mae Sushi, gwraig Amarjeet Singh, wedi rhoi teyrnged iddo, gan ddweud fod "pawb yn ei garu".

"Roedd VJ yn ddyn teulu go iawn, roedd yn garedig ac roedd popeth oedd o'n ei wneud ar gyfer ei deulu a'i ddau o blant.

"Fe fyddan ni'n methu ei wên a'r ffordd byddai'n goleuo 'stafell pan fyddai'n dod mewn."