Gorfodi meddyg ffug i ad-dalu £3,500 i fenywod

Heddlu Image copyright Heddlu Gwent

Mae meddyg ffug wedi derbyn gorchymyn i ad-dalu bron i £3,500 i fenywod yr oedd wedi bod mewn perthynas gyda nhw ar ôl iddo ymddangos ar wefannau darganfod cymar mewn dillad llawfeddyg.

Roedd Farhan Mirza, 38, o Abertyleri, Blaenau Gwent, wedi ffilmio merched Mwslemaidd yn gudd cyn bygwth rhannu'r delweddau os nad oeddynt yn talu arian sylweddol iddo.

Cafodd ei garcharu am wyth mlynedd a hanner ym mis Tachwedd.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod Mirza wedi elwa o £8,500 o achos ei droseddu.

Ond fe ddyfarnodd ymchwiliad elw troseddol mai dim ond £3,425 sy'n rhaid iddo ei ad-dalu ac mae ganddo 28 niwrnod i wneud hynny neu wynebu tri mis ychwanegol o garchar.

Image copyright Heddlu Gwent
Image caption Farhan Mirza mewn dillad llawfeddyg

Dywedodd Timothy Evans ar ran yr erlyniad fod Mirza wedi targedu merched cyfoethog oedd gyda'r modd i ariannu ei wario.

"Mae 'na achosion lle roedd y merched yn rhai roedd wedi eu targedu am eu bod yn fregus a diniwed. Nid dyna'r achos yma.

"Fe wnaeth dargedu merched oedd ag arian a'r modd i dalu amdano a'i deulu."

Clywodd y llys fod un o'r merched yn feddyg llwyddianus, un arall yn gyn-ohebydd newyddion, ac un arall â gradd mewn seicoleg.

Ychwanegodd Mr Evans: "Mae'r rhain yn ddioddefwyr galluog oedd wedi dod dan bwysau yn y pen draw. Ac roeddynt yn fenywod gydag arian."

Roedd Mirza wedi gwadu naw cyhuddiad gan gynnwys foyeuriaeth, twyll a blacmel ond fe'i gafwyd yn euog gan reithgor.