Disgwyl penderfyniad ar gae Heol Sardis

Heol Sardis Image copyright Huw Evans picture agency

Mae disgwyl i swyddogion benderfynu ddydd Iau a fydd modd chwarae gêm ar gae Clwb Rygbi Pontypridd, Heol Sardis, dros y penwythnos.

Daw hyn wedi i chwaraewyr o Glwb Rygbi Merthyr Tudful ddioddef llosgiadau ar y cae yn ystod gêm ym mis Mawrth.

Mae'r clwb yn dweud bod nifer o brofion trwyadl wedi eu cynnal ar y cae 3G cyn y gêm rhwng Pontypridd a Rygbi Gogledd Cymru 1404 ddydd Sadwrn, a'u bod nhw'n hyderus y gall y gêm gael ei chynnal.

Serch hynny, maen nhw'n dweud bod ganddyn nhw gynlluniau wrth gefn i chwarae mewn lleoliad arall os bydd rhaid.

Mae trafodaethau hefyd wedi eu cynnal gyda gwneuthurwyr y cae, Undeb Rygbi Cymru a'r Bwrdd Rygbi Rhyngwladol.