Gorsafoedd pleidleisio ar agor yn yr etholiadau lleol

Mynachlog-ddu
Image caption Mae gorsaf bleidleisio Mynachlog-ddu yn Sir Benfro yn festri'r capel lleol, Capel Bethel

Mae pobl ar hyd a lled Cymru wedi bod yn pleidleisio ar gyfer etholiadau lleol ym mhob un o'r 22 o siroedd yng Nghymru ddydd Iau.

Mae ymgeiswyr yn brwydro dros 1,161 o seddi, gan fod 92 ymgeisydd eisoes wedi eu hethol yn ddiwrthwynebiad, tra bod un ward ym Mhowys heb yr un ymgeisydd ynddi.

Yn ogystal â'r etholiadau cyngor sir, mae etholiadau cynghorau tref a chymuned hefyd yn cael eu cynnal.

Bydd 13 o gynghorau yn cyfrif dros nos, nos Iau, gyda naw arall yn dechrau cyfrif fore dydd Gwener.

Bydd y gorsafoedd pleidleisio yn cau am 22:00 nos Iau a gallwch gael y newyddion diweddaraf a'r canlyniadau ar lif byw arbennig Cymru Fyw o 22:00 ymlaen.

Image copyright Getty Images

Cyfri dros nos:

Merthyr Tudful

Blaenau Gwent

Sir y Fflint

Wrecsam

Sir Fynwy

Pen-y-bont

Castell-nedd Port Talbot

Abertawe

Ceredigion

Torfaen

Casnewydd

Caerdydd

Bro Morgannwg

Cyfri dydd Gwener:

Caerffili

Sir Ddinbych

Conwy

Sir Gaerfyrddin

Rhondda Cynon Taf

Powys

Ynys Môn

Sir Benfro

Gwynedd