Cyhoeddi enwau aelodau newydd Gorsedd y Beirdd

Aelodau newydd yr Orsedd Image copyright Getty Images / BBC
Image caption Bydd Osian Roberts (chwith), Nia Roberts a George North sydd â'u gwreiddiau ym Môn yn cael eu hurddo i'r Orsedd eleni

Mae enwau'r rhai fydd yn cael eu derbyn i Orsedd y Beirdd drwy anrhydedd yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn wedi eu cyhoeddi.

Ymysg yr enwau sydd â'u gwreiddiau ym Môn mae'r hyfforddwr pêl-droed Osian Roberts, y cyflwynydd radio a theledu Nia Roberts, a'r chwaraewr rygbi rhyngwladol George North.

Mae'r anrhydeddau'n cael eu cyflwyno'n flynyddol er mwyn cydnabod unigolion ym mhob rhan o'r wlad am eu cyfraniad arbennig i Gymru, y Gymraeg a'u cymunedau lleol.

Ymhlith yr enwau eraill mae pennaeth cyfathrebu Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Ian Gwyn Hughes, sylfaenwyr y label recordiau 'Fflach', y brodyr Richard a Wyn Jones o Aberteifi, a'r ymgyrchydd canser o Fangor, Irfon Williams.

Mae'r canwr Geraint Jarman hefyd wedi'i dderbyn, er yng Nghaerdydd yn 2018 y bydd e'n cael ei urddo.

Bydd yr aelodau newydd eraill yn cael eu hurddo i'r Orsedd ar Faes yr Eisteddfod Ynys Môn eleni, fore Llun 7 Awst a bore Gwener 11 Awst.

Image caption Bydd yr ymgyrchydd canser o Fangor, Irfon Williams yn cael ei urddo i'r Orsedd eleni

Lliwiau'r Orsedd

Mae'r rheiny sydd yn amlwg ym myd y gyfraith, gwyddoniaeth, chwaraeon, newyddiaduraeth, y cyfryngau, gweithgaredd bro/cenedl yn derbyn Y Wisg Las.

Mae'r Orsedd hefyd yn urddo aelodau newydd i'r Wisg Werdd am eu cyfraniad i'r celfyddydau.

Bydd y rheiny sydd wedi sefyll arholiad, neu sydd â gradd gymwys ym maes llenyddiaeth, cerddoriaeth, drama neu gelf, hefyd yn cael y Wisg Werdd.

Mae enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts ac enillwyr Cadair a Choron Eisteddfod yr Urdd hefyd yn gymwys.

Dim ond enillwyr prif wobrau'r Eisteddfod Genedlaethol a urddir i'r Wisg Wen.

Mae pob person sy'n derbyn aelodaeth trwy anrhydedd Yr Orsedd yn cael eu derbyn un ai i'r Wisg Werdd, neu'r Wisg Las, yn ddibynnol ar faes eu harbenigedd.

Bu farw Irfon Williams 30 Mai 2017.

Dyma restr o'r sawl fydd yn cael eu urddo i Orsedd y Beirdd Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, 2017

Gwisg Las:

Bob Daimond

Richard Crowe

Tony Davies

Ronald Dennis (wedi ei dderbyn ond wedi gohirio am flwyddyn)

David Ellis

Phyllis Ellis

Gwynfryn Evans

Robert Evans

Elwyn Hughes

Hugh Price Hughes

Hugh John Hughes

Ian Gwyn Hughes

Arwel Lloyd Jones

Geraint a Meinir Lloyd Jones

Helena Jones

Huw Ceiriog Jones

Lisa Lewis Jones

Mari Jones

Mary Jones

Michael Jones

Siân Merlys

June Moseley

Phil Mostert

Alun Mummery

George North

Jean Parri-Roberts

Donald Glyn Pritchard

Jeremy Randles

Gwerfyl Roberts

Nia Roberts

Osian Roberts

David a Ruth Roberts

Carol Sharp

Wyn Thomas

Derek Meredith Williams

Ifor Williams

Irfon Williams

Robyn Williams

Gwisg Werdd:

Linda Brown

Elonwy Davies

Pamela Davies

Siân Wyn Gibson

Iwan Guy

Geraint Jarman (wedi ei dderbyn ond wedi gohirio am flwyddyn)

Glesni Jones

Emyr a Trefor Wyn Jones

Ieuan Jones

Rhodri Jones

Richard a Wyn Jones

Elen Wyn Keen

Jeanette Massocchi

Derec Owen

Mari Rhian Owen

Wynford Ellis Owen

Huw Roberts

Rhian Roberts

Jeremy Turner

Anwen Williams

Pynciau Cysylltiedig