Twneli Brynglas: 'Un o'r llefydd gwaethaf yn y DU'

Twneli Brynglas
Image caption Mae bron i 80,000 o geir yn teithio drwy dwneli Brynglas yn ddyddiol yn ôl data gan INRIX

Mae economegydd blaenllaw wedi dweud fod rhan o draffordd yr M4 "gyda'r gwaethaf o ran traffig yn y DU".

Mae twneli Brynglas yn cael eu hystyried fel y rhan prysuraf o unrhyw draffordd yn y DU tu allan i ardal yr M25.

Bydd y twneli ar draffordd yr M4 ger Casnewydd yn dathlu 50 mlynedd ers cael eu hagor eleni, ar ôl eu hadeiladu nôl yn 1967.

Roedden nhw wedi eu dylunio ar gyfer 30,000 o gerbydau i deithio drwyddyn nhw'n ddyddiol, ond bellach mae bron i 80,000 o gerbydau yn eu defnyddio pob dydd.

Mae ffigyrau gan y cwmni data Inrix yn dangos bod cyffordd 24-25 bellach ymysg y prysuraf yn y DU, ac yn 50 uchaf yn Ewrop.

Tagfeydd

Dywedodd prif economegydd INRIX, Dr Graham Cookson, bod y data yn dangos bod "twneli Brynglas yn un o'r llefydd gwaethaf yn y DU o ran traffic, gyda thagfeydd yn costio £31m i yrwyr o ran gwastraff amser yn flynyddol".

Mae'r data hefyd yn dangos bod cyfartaledd tagfeydd ar y ffordd yn 57 munud, ac yn ymestyn am bedair milltir.

Mae Llywodraeth Cymru eisiau adeiladu ffordd chwe lôn gwerth £1.1bn rhwng Magwyr a Chas-bach i ddelio â'r tagfeydd o gwmpas twneli Brynglas.

Mae'r ymgynghoriad ar y cynlluniau wedi clywed gan fargyfreithiwr y llywodraeth, a ddywedodd nad oedd twneli Brynglas bellach yn gallu delio â'r traffig sy'n mynd drwyddyn nhw.

Cafodd 1,477 o dagfeydd eu cofnodi yng nghyffiniau'r twneli'r llynedd, ac ar un achlysur fis Hydref 2016, roedd tagfeydd yn ymestyn mor bell yn ôl â Magwyr yn Sir Fynwy.