Bachgen nôl yn yr ysgol ar ôl bod yn gwella mewn 'swigen'

Macsen Oatway
Image caption Mae Macsen Oatway yn dioddef o gyflwr L-A-D-1 sy'n effeithio ar ei system imiwnedd

Mae bachgen pedair oed o Gastell-nedd a dreuliodd flwyddyn a hanner mewn 'swigen' wedi cael dychwelyd i'r ysgol.

Mae Macsen Oatway yn dioddef o L-A-D-1, cyflwr sy'n effeithio ar ei system imiwnedd.

Mae'n gyflwr prin iawn - dim ond 400 o bobol sydd â'r cyflwr drwy'r byd i gyd.

Bu rhaid i Macsen dreulio blwyddyn a hanner yn ysbyty plant Newcastle, mewn ystafell arbennig sydd yn cael ei hadnabod fel 'swigen'.

Oherwydd natur y cyflwr, dim ond rhieni Macsen a'r doctoriaid oedd yn cael mynd i'r ystafell rhag iddo ddal heintiau tra'n cael nifer o drawsblaniadau gwaed a mêr esgyrn.

Dechrau yn yr ysgol

Bellach, mae Macsen gartref ac wedi dechrau'r ysgol yng Nghastell-nedd.

Dywedodd ei athrawes, Sara Asher: "Mae Macs wedi setlo fewn gyda ni fel unrhyw ddisgybl arall, fel ei fod wedi bod gyda ni eisioes.

"Ar y dechrau, roeddwn bach yn nerfus ynglŷn â phethau fel glendid, ond mae Macsen ei hunan yn ffantastig.

"Mae'n gwybod bod rhaid iddo olchi ei ddwylo cyn neud unrhyw beth, does dim angen ei atgoffa i wneud dim."

Image caption Roedd rhieni Macsen wedi teithio dros 28 o weithiau o Gastell-nedd i ysbyty plant yn Newcastle

Mae rhieni Macsen yn falch ei fod gartref yn dilyn sawl taith o dde Cymru i Newcastle.

"Ers mis Chwefror rydym wedi bod lan yn Newcastle tua 28 gwaith yn cael triniaeth," meddai ei fam, Zoe.

"Ni'n aros am un prawf i ddod nôl i weld os fydd rhaid i ni fynd i Gaerdydd rhagor."

Bellach mae rhieni Macsen yn galw ar fwy o bobl i gofrestru i fod yn roddwyr, fel bod unrhyw blentyn arall gyda'r un cyflwr yn cael byw bywyd llawn.