Carchar i 10 am dwyll gwerth £700,000

Dedfrydu deg Image copyright Heddlu'r Gogledd
Image caption Rhes uchaf o'r chwith - S Jones, Pollitt, Taylor, Owen, Parlour,. Rhes waelod o'r chwith - Roberts, Williams, Cashman M Jones, Lewis

Mae 10 person wedi eu dedfrydu i garchar am eu rhan mewn twyll ariannol a achosodd i bedwar pensiynwr golli cyfanswm o dros £700,000.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon, sut aeth wyth dyn a dwy ddynes ati i fancio sieciau gan bobl oedrannus, gan hawlio symiau annheg am waith adeiladu diffygiol yn ardaloedd Bangor, Ynys Môn a Chonwy ers 2009.

Mae Steven Jones, 38 oed, o Langefni, Ynys Môn wedi ei garcharu am wyth mlynedd am ei ran yn targedu a hawlio arian gan ddynes oedrannus 89 oed o Fangor.

Roedd y diweddar Meirwen Parry, a oedd yn nain i'r actor Jude Law, wedi talu £60,000 dros gyfnod o ddwy flynedd am waith adeiladu a oedd, yn ôl asesiad annibynnol wedi costio dim ond £3,500 i'w gwblhau.

Fe gafodd Bedwyr Roberts, 35 oed o Fangor, hefyd ei garcharu am chwe mlynedd am ei ran mewn cynllun i dwyllo claf canser, John Bates o dros £650,000.

Fe gafod y gweddill eu dedfrydu am dalu'r sieciau i'w cyfrifon banc.

Gweddill y dedfrydau:

  • Daniel Taylor, 30 o Langefni am ddwy flynedd.
  • Caren Wyn Owen, 51 o Fangor am 20 mis.
  • David Cashman, 27 o Gaernarfon ei ddedfrydu i naw mis wedi ei ohirio am 12 mis, a gorfodwyd iddo wneud 150 awr o waith di-dâl.
  • Mark Williams, 33 o Gaernarfon ei ddedfrydu i 28 wythnos o garchar, wedi'i ohirio am 12 mis.
  • Pedwar mis mewn sefydliad ar gyfer troseddwyr ifanc i Macauley Lewis, 20 oed o Langefni, wedi'i ohirio am 12 mis.
  • Christopher Pollitt, 33 o'r Rhyl, naw mis o garchar wedi'i ohirio am 12 mis, a gorfodwyd iddo weithio am 150 awr yn ddi-dâl.
  • Sean Parlour, 36 o Langollen, naw mis o garchar wedi'i ohurio am 12 mis, a gorfodwyd iddo weithio am 150 awr yn ddi-dâl.
  • Mandy Jones, 41 o Langefni, naw mis yn y carchar wedi'i ohurio am 12 mis, a gorfodwyd iddi wneud 150 awr o waith yn ddi-dal.

'Targedu pobl hyn'

Dywedodd Andrew Warman o Wasanaeth Erlyn y Goron, fod yr achos "yn un cymhleth gyda nifer o ddigwyddiadau gyda gwahanol bobl yn cymryd rhan.

"Roedd y dystiolaeth yn dangos eu bod wedi targedu pobl hŷn.

"Roedd Jones yn enwedig wedi poenydio'r dioddefwyr am niferoedd uchel o arian gan ddychwelyd yn ôl at ddau o'r dioddefwyr am fwy o arian." meddai.

Fe ychwanegodd: "Dywedodd y dioddefwyr wrthym eu bod wedi rhoi mwy o arian i geisio rhoi stop ar y bwlio parhaus."

Yn dilyn yr achos dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Gogledd Cymru bod y ddedfryd yn "neges glir i bobl sy'n bwriadu cymryd mantais o bobl hŷn".