Matthew Jones
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Uned Ablett: Gofid tad am driniaeth mab

3 Mai 2017 Diweddarwyd 20:03 BST

Mae teulu dyn fu farw ddyddiau wedi iddo gael ei ryddhau o uned seiciatryddol yn Ysbyty Glan Clwyd, yn dweud nad oedd mewn cyflwr digon da i adael.

Fe gafwyd hyd i gorff Matthew Jones, 34 o Ddinbych, yn ei fflat yn Y Rhyl dair wythnos yn ôl.

Roedd wedi bod yn cael triniaeth at iselder a dibyniaeth ar alcohol yn uned seiciatrig Ablett yn yr ysbyty.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr eu bod yn cynnal adolygiad i'r gofal gafodd Mr Jones.

Yn ôl tad Matthew, Phil Jones, chafodd ei fab ddim digon o gefnogaeth.