Dynes wedi bod yn gorwedd o dan ei char am naw niwrnod

jane marion lord Image copyright Wales News Service

Mae cwest wedi clywed sut cafodd pensiynwraig ei gwasgu i farwolaeth o dan ei char, wedi i neb fethu â dod o hyd iddi am hyd at naw niwrnod.

Roedd Jane Marion Lord, 76 oed, wedi ceisio stopio ei char Vauxhall Corsa coch, rhag rholio i lawr y ffordd yn ei chartref yng Nghwm-cou ger Castellnewydd Emlyn.

Y gred yw bod Ms Lord wedi marw ar 21 Rhagfyr 2016, ond roedd wedi ei chaethiwo o dan ei char nes i gŵn ei ffrind ddod o hyd iddi ar ôl cyfnod y Nadolig.

Daeth y crwner yn y cwest yn Aberystwyth i'r casgliad bod ei marwolaeth yn un damweiniol.

Cŵn yn ei chanfod

Clywodd y cwest fod Ms Lord, wedi ei gweld yn fyw am y tro diwethaf am tua 19:00 ar 21 Rhagfyr, mewn parti yn nhŷ ei ffrind, Francesca Lis Ross.

Dywedodd Ms Ross ei bod wedi dechrau poeni am Ms Lord pan aeth draw i'w thŷ ar 23 Rhagfyr, er mwyn rhoi cerdyn Nadolig iddi, ond roedd y tŷ wedi cloi ac roedd y car yn dal tu allan.

"Roddwn yn cymryd yn ganiataol ei bod wedi mynd i ffwrdd gyda ffrind oedd gyda cherbyd, felly gadewais anrheg ar lawr ger y tŷ cyn gadael," meddai Ms Ross wrth y cwest.

Dychwelodd Ms Ross gyda'i gŵr a dau gi ar 30 Rhagfyr, ar ôl ceisio galw ar Ms Lord y diwrnod cynt.

Image caption Roedd Jane Lord yn byw mewn tŷ diarffordd ym mhentref Cwm-cou, Ceredigion

Fe dorrwyd drws y tŷ i geisio dod o hyd iddi, ac fe aethant i chwilio yn yr ardd, ond fe ddaethant o hyd i gorff Ms Lord pan sylweddolodd y cŵn ei bod o dan y car.

Fe ddisgrifiodd PC Matthew Fraser, o isadran fforensig Heddlu Dyfed-Powys, sut oedd Ms Lord wedi dioddef anafiadau i'w hysgwydd a'i chlun.

Ychwanegodd fod marciau llaw ar y car yn awgrymu ei bod wedi ceisio stopio'r car rhag rholio i lawr y lôn cyn disgyn a mynd yn sownd oddi tano.

Wrth ddyfarnu ei reithfarn, dywedodd crwner Ceredigion, Peter Brunton, na fyddai Ms Lord wedi goroesi'r noson ar y 21 o Ragfyr.