Deliwr yn gwadu erlid gwerthwyr cyffuriau yn Y Rhyl

mark mason
Image caption Bu farw Mark Mason ar ôl iddo gael ei drywanu yn y Rhyl ar 27 Hydref

Mae deliwr cyffuriau sy'n gwadu llofruddio dyn y tu allan i siop Home Bargains yn Y Rhyl wedi dweud wrth y llys nad yw erioed wedi erlid pobl sy'n gwerthu cyffuriau ar ei ran am arian, er gwaethaf iddo gael ei dwyllo dro ar ôl tro.

Bu farw Mark Mason, 48, o'r Rhyl, Sir Ddinbych ar ôl cael ei drywanu ym maes parcio'r siop ar 27 Hydref.

Mae James Davies, 20, Anthony Baines, 30, a Mark Ennis, 30, o Lerpwl, oll yn gwadu llofruddiaeth ac o anafu maleisus gyda bwriad.

Mae Jake Melia, 21, hefyd o Lerpwl, wedi cyfaddef i'r holl gyhuddiadau.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Iau fod Mr Baines wedi bod yn delio cyffuriau dosbarth A yn y Rhyl am o leiaf bedair blynedd, ac wedi gwerthu cyffuriau i Mr Mason.

Rhyfel rhwng gangiau

Dywedodd wrth y llys ei fod wedi adnabod Mr Mason ers iddo ddechrau delio yn y dref, yn gyntaf fel defnyddiwr, ond yna aeth ymlaen i werthu cyffuriau ar gyfer criw arall oedd yn cystadlu ag o.

Dywedodd Mr Baines nad oedd erioed wedi cael problem gyda Mr Mason, ac nad oedd erioed wedi erlid pobl am arian er gwaethaf y ffaith iddo gael ei dwyllo gan ddelwyr "drwy'r amser".

Dywedodd ei fod yn gwybod lle'r oedd camerâu teledu cylch cyfyng yn y dref, gan gynnwys y tu allan i'r siop Home Bargains, a'i fod yn gwneud yn siŵr ei fod yn eu hosgoi pan oedd yn ymweld â'r ardaloedd hynny.

Yn gynharach yn yr achos, clywodd y llys fod yr ymosodiad yn ganlyniad i ryfel rhwng gangiau cyffuriau a oedd yn ffraeo dros reolaeth y fasnach gyffuriau yn ardal Y Rhyl.

Fe gafodd Justin Trickett a Sam Illidge hefyd eu trywanu, ond roedd eu hanafiadau yn llai difrifol.

Mae'r achos yn parhau.