Y gorsafoedd yn cau a'r cyfri'n dechrau

Counting at Cardiff Image copyright Getty Images

Mae'r gorsafoedd pleidleisio wedi cau a'r cyfri wedi dechrau yn etholiadau lleol 2017.

Mae ymgeiswyr yn brwydro dros 1,161 o seddi, gan fod 92 ymgeisydd eisoes wedi eu hethol yn ddiwrthwynebiad, tra bod un ward ym Mhowys heb yr un ymgeisydd ynddi.

Yn ogystal â'r etholiadau cyngor sir, mae etholiadau cynghorau tref a chymuned hefyd yn cael eu cynnal.

Bydd 13 o gynghorau yn cyfrif dros nos, nos Iau, gyda naw arall yn dechrau cyfrif fore dydd Gwener.

Gallwch gael y newyddion diweddaraf a'r canlyniadau ar lif byw arbennig Cymru Fyw.

Mae disgwyl y canlyniadau cyntaf yn oriau mân ddydd Gwener ond ni fydd rhai cynghorau yn cyhoeddi eu canlyniadau tan brynhawn Gwener.

Mae Llafur yn amddiffyn 580 o seddau, Plaid Cymru yn amddiffyn 170, y Ceidwadwyr yn amddiffyn 104 a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn amddiffyn 75. Mae gan ymgeiswyr annibynol 365 o seddi i'w hamddiffyn, a does gan UKIP ddim sedd i'w hamddiffyn.