Anaf i chwaraewr rygbi wrth neidio mewn i bwll nofio

Ed Jackson Image copyright Ed Jackson/Facebook

Mae blaenwr y Dreigiau, Ed Jackson wedi datgelu ei fod wedi dioddef anaf difrifol i'w asgwrn cefn ar ôl neidio i mewn i bwll nofio.

Dywedodd y rhanbarth ar y pryd fod Jackson, 28, wedi cael llawdriniaeth yn dilyn anaf "oedd ddim yn ymwneud â rygbi".

Cafodd ei anafu wrth neidio i mewn i ben bas pwll nofio yn ystod barbeciw ffrind ar 8 Ebrill, ac mae'n parhau i fod yn yr ysbyty.

"Ar ôl taro fy mhen ar y gwaelod nes i sylwi mod i methu nofio i'r wyneb, am mod i wedi colli symudedd yn fy nghoesau a phŵer yn fy mreichiau," meddai.

Image copyright Huw Evans picture agency

Dywedodd Jackson fod ei dad - meddyg teulu wedi ymddeol - a ffrind wedi sylwi'n syth fod rhywbeth o'i le.

Cafodd ei dynnu i'r wyneb a'i ddiogelu nes i ambiwlans gyrraedd i'w gludo i'r ysbyty ym Mryste, ble cafodd lawdriniaeth i ddiogelu ei wddf a thynnu disgen o'i gefn, cyn sicrhau ei asgwrn cefn gyda phlât metel.

"Fe wnes i ddeffro yn yr uned ofal dwys, yn rhesymu'n iawn, ond heb deimlad o fy ngwddf i lawr, oni bai am rywfaint o symudedd yn y fy mraich dde," meddai mewn neges Facebook.

Mae Jackson wedi chwarae 36 o weithiau ers ymuno â'r Dreigiau o'r Wasps yn 2015, ac fe arwyddodd gytundeb newydd gyda'r rhanbarth ym mis Rhagfyr.