Dynes yn lladd ei ffrind ar ôl colli rheolaeth o'i char

Llys y Goron Abertawe Image copyright Geograph

Clywodd llys sut y lladdodd ddynes 77 oed o Sir Benfro un o'i ffrindiau gorau, am nad oedd hi wedi arfer gyrru car awtomatig.

Roedd Sally Denman, o bentref Angle, wedi dechrau dod allan o'i char er mwyn agor drws y teithiwr i Betty Colley, 82.

Ond roedd y car yn dal wedi'i osod yn y gêr 'gyrru', a phan ddechreuodd y cerbyd symud ymlaen fe ddychrynodd hi a rhoi ei throed ar y sbardun yn hytrach na'r brêc.

Fe darodd y car yn erbyn Mrs Colley, o Freshwater East, cyn rhedeg drosti ac yna'i llusgo hi oddi tano cyn taro llethr a throi drosodd.

Cafodd ambiwlans awyr ei alw i'r digwyddiad, ond doedd dim modd achub Mrs Colley.

'Wir edifar'

Roedd Denman a theithiwr arall oedd yn y car, Lorna Rees, dyn al yn y cerbyd, ac fe gawson nhw eu hachub gan yrwyr eraill.

Mewn achos yn Llys y Goron Abertawe, fe wnaeth Denman gyfaddef achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal.

Cafodd ddedfryd o garchar am bedair wythnos, wedi'i ohirio am chwe mis, yn ogystal â gorchymyn i dalu costau o £115, a gwaharddiad gyrru am ddwy flynedd.

Dywedodd Tom Scapens ar ran yr amddiffyniad fod Denman wedi rhoi'r gorau i'w thrwydded yrru yn wirfoddol, a'i bod yn "wir edifar ac mae'r edifeirwch yna wedi ei thorri hi".

Dywedodd y barnwr Keith Thomas fod y digwyddiad yn drasiedi ofnadwy, ac nad oedd ganddo "amheuaeth ei bod wedi gwasgu'r sbardun yn hytrach na'r brêc yn ei dryswch".