Defnyddio arian elusennol ysgol i dalu deliwr cyffuriau

caroline hannigan Image copyright Wales News Service

Mae gwrandawiad wedi clywed bod cynorthwywraig ddosbarth wedi defnyddio arian gafodd ei godi yn ei hysgol at elusen er mwyn talu deliwr cyffuriau.

Roedd Caroline Hannigan wedi casglu £287 ar gyfer Sefydliad y Galon yn Ysgol Gynradd Glanhywi yn Nhredegar, Blaenau Gwent ym mis Chwefror 2015.

Ond fe ddefnyddiodd yr arian i dalu am ddyledion cyffuriau ei mab.

Roedd Ms Hannigan wedi gweithio yn yr ysgol, mewn amrywiol swyddi, am 23 mlynedd. Cafodd ei harestio ar ôl iddi gyfaddef wrth ei phrifathro nad oedd hi erioed wedi rhoi'r arian a godwyd i Sefydliad Iechyd y Galon.

Ymchwiliad annibynnol

Mae pwyllgor arbennig sy'n asesu addasrwydd i weithio bellach yn ystyried ei hachos.

Yn Llys Ynadon Caerffili ym mis Chwefror 2016 cafodd Ms Hannigan ei rhyddhau'n amodol wedi iddi gyfaddef dwyn oddi wrth gyflogwr.

Clywodd y gwrandawiad bod Ms Hannigan, fu'n gweithio fel cynorthwywraig ddosbarth ers 2009, wedi gofyn i bennaeth yr ysgol Rebecca Fowler a fyddai hi'n cael codi'r arian at elusen mewn digwyddiad traws gwlad.

Image copyright Google
Image caption Roedd Ms Hannigan wedi'i chyflogi yn Ysgol Gynradd Glanhywi am 23 mlynedd

Yn ystod y gwrandawiad dywedodd Sarah Maunder, oedd wedi cynnal ymchwiliad annibynnol i'r hyn ddigwyddodd, bod "Caroline Hannigan wedi mynd i banig wrth i ddelwyr cyffuriau ddod at y drws gan fygwth ei mab".

Ychwanegodd fod yn wir ddrwg gan Ms Hannigan am yr hyn a ddigwyddodd, a'i bod yn dymuno dychwelyd i'w swydd gan fod ganddi "berthynas hir" gyda'r ysgol.

Clywodd y gwrandawiad hefyd bod Ms Hannigan bellach wedi talu'r arian i Sefydliad Iechyd y Galon.