Lluniau: Tonnau gwyllt y môr

Mae Cymru'n wlad sydd wedi ei hamgylchynu gan fôr a'i harfordir yn cael ei newid yn barhaus gan rymoedd natur.

Gyda phrosiect newydd gwerth £3.4m wedi ei gyhoeddi i astudio effaith yr hinsawdd ac erydiad y môr ar arfordir Cymru rydyn ni wedi casglu rhai o luniau gorau Cymru Fyw sy'n dangos effaith y tywydd a'r tonnau ar ein glannau.

Image copyright Iestyn Hughes
Image caption Llanw uchel yn Aberystwyth fis Chwefror 2015 yn bygwth y prom unwaith eto
Image copyright Medwyn Roberts
Image caption Llanw isel yn dod â choedwig hynafol Borth i'r amlwg ac yn dangos fod tir sych wedi bod yma unwaith
Image copyright Amanda Flintaxe
Image caption Y môr wedi gadael cerrig mawr ar draeth Bae Dwnrhefn, Southerdown yn Morgannwg
Image copyright Graham Pritchard
Image caption Rhai o'r ffurfiau sydd wedi eu creu yn y creigiau dros filenia yn Southerndown
Image copyright Julie Heycock
Image caption Mae erydiad parhaus y môr wedi creu traeth eang ym Mae'r Tri Chlogwyn yng Ngŵyr
Image copyright Y Lolfa
Image caption Tai a ffermydd yn agos at glogwyni serth Rhosili, Gŵyr
Image caption Mae'r graig fawr oedd unwaith yn rhan o'r pentir ger traeth Llangrannog, lle mae Gwyl Nôl a Mlân yn cael ei chynnal, yn cael ei alw'n Dant Bica. Mae wedi ei erydu i'w siâp nodweddiadol dros filoedd o flynyddoedd.
Image copyright Graham Pritchard
Image caption Mae blodau pinc a phorffor Clustog Fair yn ffynnu ar arfordiroedd creigiog fel traeth Llanddwyn ar Ynys Môn
Image copyright Jim Ennis
Image caption Creigiau wedi eu ffurfio o haenau o waddod dros filoedd o flynyddoedd yn amgylchynu'r bae sydd wedi ei greu gan erydiad ym Morth-y-gest ger Porthmadog
Image copyright Brian Toward
Image caption Traeth Llyfn rhwng Porthgain ac Abereiddi yn Sir Benfro lle mae'r môr wedi brathu i mewn i'r tir
Image copyright Y Lolfa
Image caption Y Borth ger Aberystwyth yn dal ei dir yn erbyn y dŵr, ond am ba hyd?
Image copyright Y Lolfa
Image caption Mae'r creigiau a'r clogwyni o gwmpas Ynys Lawd a Mynydd Tŵr ger Caergybi yn llawn ogofâu a bwâu wedi eu creu gan erydiad y tonnau
Image copyright Graham Pritchard
Image caption Mae'r goleudy ym Mhenmon, Ynys Môn, yn rhybudd o'r tonnau gwyllt sy'n pwnio'r creigiau yma
Image caption Y môr ger Aberystwyth yn cael ei gorddi eto, gan Storm Jake y tro yma