Cwis: Llygaid sgwâr

Mae 'na gyfoeth o raglenni teledu Cymraeg wedi eu cadw yn archifau BBC Cymru

Cyn bo hir bydd y cynnwys yma ar gael i'r cyhoedd am y tro cyntaf pan fydd Archif Ddarlledu Genedlaethol yn cael ei sefydlu yn Aberystwyth. Bydd y rhaglenni i'w gweld yn ddigidol mewn canolfannau eraill ar draws Cymru hefyd

Ond beth sydd yn yr archif? Aeth Cymru Fyw i grombil y Ganolfan Ddarlledu yn Llandaf i weld pa berlau sydd wedi bod yn eistedd ar y silffoedd yn hel llwch.

Faint o'r rhain ydych chi yn eu cofio?

Straeon perthnasol