Adolygiad Llyfr y Flwyddyn: Ymateb cadarnhaol

Gwobr Image copyright Llenyddiaeth Cymru

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi eu bod wedi cael ymateb cadarnhaol i adolygiad o wobr Llyfr y Flwyddyn.

Ym mis Ionawr 2017 fe gyhoeddodd y corff eu bod wedi comisiynu adolygiad o'r gwobrau, yn wyneb heriau ariannol cynyddol dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae'r seremoni yn gwobrwyo gweithiau gorau yn y Gymraeg a'r Saesneg ym meysydd ysgrifennu creadigol a beirniadaeth lenyddol.

Mae'r gwobrau'n cael eu rhoi i'r llyfrau gorau a gyhoeddwyd mewn blwyddyn galendr o fewn tri chategori: Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol Greadigol.

Bwriad yr adolygiad oedd edrych ar fodelau busnes a gweinyddu'r gwobrau, gyda'r bwriad o adnabod modelau newydd, cynaliadwy a fyddai'n cynorthwyo'r sefydliad i barhau i'w rhedeg a'u datblygu o flwyddyn i flwyddyn.

'Taro golau'

Dywed Llenyddiaeth Cymru fod y cyfranogwyr yn "unfrydol eu barn" fod Llyfr y Flwyddyn yn taro golau ar y diwydiant llenyddol yng Nghymru, a'i fod yn "un o elfennau pwysicaf" y byd llenyddol.

Er yr ymateb cadarnhaol, mae'r adroddiad wedi cynnig nifer o argymhellion, gan gynnwys:

  • Symleiddio'r broses o feirniadu trwy gyflwyno cyfnod o hidlo llyfrau.
  • Codi ffi ar gyfer cyflwyno llyfrau.
  • Datblygu cynllun denu noddwyr.
  • Cydweithio gwell ar draws y sector er mwyn cynnal digwyddiad mawreddog.
  • Archwilio ffyrdd o ddatblygu'r noson wobrwyo.

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: "Rydym yn hynod o falch fod yr adroddiad hwn wedi cadarnhau ein rhagdybiaeth fod Gwobrau Llyfr y Flwyddyn yn nodwedd hollbwysig ac yn uchafbwynt blynyddol i ddarllenwyr Cymru yn ogystal ag i'r rheini sy'n ymwneud â'r diwydiant llenyddol."

Fe ychwanegodd: "Edrychwn ymlaen at gael partneriaid ynghyd i drafod sut y gallwn weithredu'r argymhellion hyn a chydweithio i ddatblygu'r gwobrau er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn llwyddiannus am flynyddoedd i ddod."

Mae Llenyddiaeth Cymru yn dweud eu bod yn mynd i ymgynghori â'u partneriaid dros yr wythnosau nesaf i drafod trefniadau Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2017 yn ogystal â modelau posib ar gyfer gwobrau'r dyfodol.