Emrys y model a'r mecanic

Emrys yn dathlu gyda arbenigwyr Ffasiwn Mecanic Image copyright S4C
Image caption Emrys yn dathlu gyda arbenigwyr Ffasiwn Mecanic

Llongyfarchiadau i Emrys Wilson o Grymych. Y gŵr 23 oed o Grymych yw enillydd y gyfres Ffasiwn Mecanic ar S4C.

Yn ogystâl â gwobr ariannol o £3,000 bydd Emrys yn modelu i'r cwmni dillad byd-eang Dickies ac yn wyneb i gylchgrawn ceir Aston Martin.

Mae Emrys yn bwriadu defnyddio ei wobr ariannol i i brynu car ac offer newydd.

Does ganddo ddim bwriad eto i roi'r gorau yn gyfangwbl i'w waith bob dydd fel mecanic:

"Os bydd rhywun ishe ffonio fi i wneud shoot bydden i byth yn ei droi lawr achos 'mod i wedi cael y profiad yn y rhaglen. Byddai'n neis neud rhywbeth achos 'mod i wedi bod ar y sioe.

"Mae ennill yn sioc mwy na dim byd arall. Mae'n deimlad rili da 'mod i wedi gallu gwneud yr holl dasgau ac wedi gwneud beth roedd y beirniaid eisiau, yn broffesiynol, fy mod i'n edrych yn dda! Dwi'n teimlo'n brilliant ond dydi o ddim wedi suddo mewn eto!"

Wedi colli rownd derfynol Ffasiwn Mecanic? Peidiwch â phoeni, gallwch wylio eto trwy glicio'r ddolen.