Merch fach i Bryn Terfel

Syr Bryn Terfel

Mae'r canwr byd enwog Bryn Terfel a'i ddyweddi Hannah Stone, cyn-delynores swyddogol Tywysog Cymru, wedi cael merch fach.

Dyma'r pedwerydd plentyn i'r canwr 51 oed - mae ganddo dri mab o'i briodas gyntaf â Lesley Jones.

Fe ddechreuodd Bryn Terfel o Bantglas berthynas gyda Ms Stone, 30 oed, yn 2014 ac fe ddyweddïodd y ddau y llynedd.

Daw Ms Stone yn wreiddiol o Abertawe a hi oedd telynores swyddogol Tywysog Cymru rhwng 2011 a 2015.