Dim modd bwrw pleidlais ar gyfer etholiad Ffrainc yng Nghymru

Etholiad Ffrainc

Wrth i'r gorsafoedd pleidleisio agor yn etholiad arlywyddol Ffrainc, mae wedi dod i'r amlwg mai Cymru yw'r unig wlad yn y DU lle nad yw'n bosib pleidleisio.

Mae gan Ffrancwyr ddewis o ddau ymgeisydd - Emmanuel Macron neu Marine Le Pen.

I'r rhai hynny sydd yn byw yng ngwledydd y DU, mae gan Ffrainc 54 orsaf bleidleisio yn Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon ond dim un yng Nghymru.

Mae hynny'n golygu bod yn rhaid i Ffrancwyr sydd eisiau bwrw pleidlais deithio i Fryste, Birmingham neu Fanceinion.

Amddiffyn penderfyniad

Mae Llysgenhadaeth Ffrainc wedi amddiffyn y penderfyniad gan ddweud mai dim ond yn yr ardaloedd lle mae nifer o ddinasyddion Ffrainc y mae angen gorsafoedd pleidleisio.

Dywedodd Philippe Minchin, Ffrancwr sy'n byw yn Abertawe, ei fod wedi codi'r mater gyda llywodraeth Ffrainc flynyddoedd yn ôl, ond nad oedd eto wedi cael llwyddiant.

O'r 100,000 o ddinasyddion Ffrainc sydd wedi cofrestru i bleidleisio yn y DU, mae 2,400 yn byw yng Nghymru.

Taith hir

Bydd Mr Minchin yn teithio i Fryste, taith o 160 milltir yno ac yn ôl, er mwyn bwrw ei bleidlais yn ail rownd yr etholiad.

Mae e wedi ebostio y ddau ymgeisydd i'w hannog i sicrhau bod Cymru yn cael ei thrin fel gweddill gwledydd y DU mewn etholiadau yn y dyfodol.

Cadarnhaodd llefarydd ar ran Llysgenhadaeth Ffrainc bod 54 gorsaf yn y DU - 42 o rheiny yn Llundain a'r gweddill ar draws y DU.

Ychwanegodd bod y rhan fwyaf o'r Ffrancwyr sy'n byw yng Nghymru yn pleidleisio ym Mryste.

Dywedodd hefyd bod hawl gan ddinasyddion Ffrengig i gael rywun o'r un etholaeth i bleidleisio ar eu rhan, gan ddefnyddio pleidlais drwy ddirprwy.