Pont newydd i hwyluso taith cerddwyr a seiclwyr

River Ely bridge Image copyright Cardiff council
Image caption Mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau dros y penwythnos

Mae pont newydd ar gyfer cerddwyr yn cael ei gosod yng Nghaerdydd er mwyn croesi Afon Elái.

Y nod yw ei gwneud yn haws i gerddwyr a seiclwyr groesi'r afon, gan osgoi gorfod rhannu'r bont bresennol gyda cheir.

Hwn yw ail ran cynllun i wella llif trafnidiaeth yn ardal Trelái a Chaerau.

Mae'r prosiect gwerth £290,000 wedi derbyn cymorth gan Gyngor Caerdydd a Llywodraeth Caerdydd.

Bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio dros y penwythnos wrth i'r gwaith o osod y bont gael ei gwblhau.

Rhwng 22:00 6 Mai a 07:00 7 Mai fe fydd rhan o Ffordd Orllewinol y Bontfaen wedi ei chau i draffig, rhwng cyffordd Heol Vincent a chyffordd Rhodfa'r Gorllewin.

Image copyright Cardiff council
Image caption Bydd y bont yn caniatáu i gerddwyr a seiclwyr groesi afon Elái heb cystadlu gyda cheir