Radio Cymru'n ennill gwobr gorsaf y flwyddyn

Radio Cymru

Mae Radio Cymru wedi cipio'r wobr am orsaf radio orau'r flwyddyn yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd ar Ynys Manaw.

Mae'r ŵyl dridie yn cael ei chynnal yn flynyddol, ac yn symud rhwng y gwledydd Celtaidd.

Fe gyhoeddwyd ar noson ola'r Ŵyl eleni mai yng Nghymru y bydd yn cael ei chynnal yn 2018.

'Gwerth y byd'

Wrth dderbyn y wobr am yr orsaf radio orau, dywedodd Golygydd Radio Cymru, Betsan Powys, ei bod yn falch iawn o dderbyn y wobr: "Mae'n werth y byd.

"Da chi'n gweld safon y darlledu sydd yma. Dyw hi ddim yn hawdd ennill.

Image copyright Trevor Martin
Image caption Golygydd Radio Cymru, Betsan Powys â'r wobr am orsaf radio orau'r flwyddyn

"Ry ni wedi trio ers blynyddoedd, ac felly mae gweld panel o feirniaid Celtaidd yn gwerthfawrogi'r hyn ry' chi'n wneud, yn dweud, 'oce efallai ei fod yn waith caled, ond leni ry chi wedi codi i'r brig.

"Fe wedon nhw ein bod ni wedi ymateb i ddigwyddiadau gwleidyddol, chwaraeon, bod yn greadigol, gwthio'r ffiniau a'n bod ni'n ennill ac ar y blaen eleni.

"Maen rhaid i mi ddweud - i'r bwrdd ohonon ni ac i'r criw i gyd sy'n gweithio i Radio Cymru wrth gwrs - mae'n werth y byd."

Llwyddiannau eraill

Roedd yna lwyddiannau eraill i Gymru yn yr Ŵyl.

Rhaglen deledu Wil, Aeron a'r Inca gan Cwmni Da ar gyfer S4C ddaeth i'r brig yng nghategori'r rhaglen adloniant ffeithiol orau.

Enillodd Rhaglen Aled Hughes ar Radio Cymru y wobr yn yr adran ar gyfer rhaglenni cylchgrawn, ac aeth gwobr y rhaglen ddogfen orau i gynhyrchiad BBC Radio Cymru i gofio trychineb Aberfan union 50 mlynedd yn ôl.

Yn y rhaglen, fe fu'r gohebydd Alun Thomas yn cael hanes y teuluoedd a oroesodd y drychineb ac sy'n dal i fyw yn y pentref.

Image copyright Fox Photos

Bu hefyd yn holi y rhai sydd wedi astudio cefndir y drychineb a'r frwydr fu er mwyn sicrhau cyfiawnder.

Bu farw 116 o blant a 28 o oedolion yn 1966 pan wnaeth tomen o lo lifo lawr mynydd a dros ysgol gynradd Pantglas .

Dywedodd Ann Fôn, cynhyrchydd y rhaglen: "Roedd Aberfan wedi bod yn lle oedd wedi fy nghyffwrdd i ers i mi glywed am y drychineb gyntaf un.

"Ond roedd mynd i'r pentref wedi dwyshau'r teimladau hynny ac yr oedd cyfarfod pobl sydd wedi eu geni, eu magu ac sydd wedi byw ar hyd eu hoes yno yn brofiad yr ydw i'n ystyried yn fraint fawr."

Image caption Alun Thomas, cyflwynydd y rhaglen 'Aberfan' yn cael ei holi wedi'r llwyddiant ar Ynys Manaw