Mwy o drenau ar gyfer Cynghrair y Pencampwyr

A high-speed Inter City train arrives at Cardiff Central Station

Mae penaethiaid trafnidiaeth wedi addo y bydd 21 o drenau cyflym yn gadael Caerdydd am Lundain yn dilyn ffeinal Cynghrair y Pencampwyr ym mis Mehefin er mwyn "osgoi'r embaras" a ddigwyddodd yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd yn 2015.

Mae disgwyl y bydd tua 60,000 o deithwyr yn defnyddio gorsaf Canol Caerdydd yn dilyn y gêm ar 3 Mehefin.

Dyweodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, fod Cymru wedi "dysgu" gwersi ar ôl i ymchwiliad gael ei gynnal i'r oedi a fu wrth i deithwyr geisio defnyddio'r trenau yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd."

"Pe bae ni'n gwneud ein gwaith a bod UEFA yn fodlon, fe fydd yn ein rhoi mewn safle da i wneud cais am y ffeinal unwaith yn rhagor, " meddai Mr Skates wrth y BBC.

Image caption Bu cefnogwyr rygbi yn gorfod ciwio am hyd at bedair awr am drenau yn ystod Cwpan Rygbi y Byd

"Mae cystadleuaeth o'r maint yma yn anferth, ac mae trefniadau teithio a threfniadau yn gyffredinol ar raddfa enfawr."

Yn Medi 2015 bu'n rhaid i gefnogwyr rygbi giwio am hyd at bedair awr yn dilyn y gêm rhwng Iwerddon a Chanada yng Nghwpan y Byd, ac fe ymddiheurodd cwmni Great Western Railway am amcangyfri'n anghywir faint fyddai'n teithio.

Dywed Mr Skates fod nifer o drenau ychwanegol wedi eu trefnu ar gyfer Caerdydd ar gyfer yr achlysur, gan y bydd hyd at 60,000 - dwbl y maint arferol sy'n defnyddio Gorsaf Canol Caerdydd - yn ceisio gadael y brifddinas yn dilyn y gêm nos Sadwrn, sy'n dechrau am 19:45.

60,000 ar y trenau

"Bydd yna le ar gyfer 15,000 yn fwy o deithwyr nag oedd ar gael ar gyfer Cwpan Rygbi'r Byd, ac mae hynny yn gynnydd mawr," meddai.

"Bydd yna 60,000 yn teithio ar y trenau wedi'r gêm a bydd hynny yn cynnwys 21 o drenau cyflym i Lundain."

Dywedodd y bydd yna hefyd lefydd ychwanegol ar gyfer trenau i ddinasoedd eraill fel Birmingham a Bryste lle bydd pobl yn aros.

"Bydd tua 25,000 o deithwyr yn cyrraedd neu yn gadael o feysydd awyr Caerdydd, Birmingham a Bryste," meddai Mr Skates.

"Bydd yna fflyd o 450 o fysiau moethus yn cludo'r teithwyr hyn, gan olygu y bydd cyfanswm o 1,250 o fysiau yng Nghaerdydd ar 3 Mehefin, mae hynny'n gyfystyr a 10% o'r holl fysiau moethus yn y DU."