Apêl heddlu wedi gwrthdrawiad angheuol ger Llanhari

gwrthdrawiad Image copyright Google Maps

Mae un person wedi marw a dau arall wedi eu cludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad "difrifol" yn Rhondda Cynon Taf fore dydd Sadwrn.

Dywedodd Heddlu'r De fod car a cherbyd nwyddau trwm wedi taro'n erbyn ei gilydd ar Ffordd Llanhari tua 08:30.

Cadarnhaodd y Gwasanaeth Ambiwlans fod un person wedi marw yn y fan a'r lle, a bod dau arall wedi eu cludo i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.

Mae'r heddlu'n rhybuddio y bydd y ffordd ynghau am nifer o oriau ac maen nhw'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad gysylltu â nhw ar 101, a dyfynu'r cyfeirnod 1700171795.